Møte 2.11.2016

Svein Olav Løberg gav oss en meget god innføring i Vikingskipet GAIA s
historie fra nybygg gjenom turer og oppdrag med bilder og historier.
Tilstede på møte var Oddbjørn Huseby-Bjarne Rud-Gunnar Olsen-Ove
Sørensen-Jan E Riis-Ragnar Olsen-Yngve Roy Kjeppang-Einar Klavnes-Bjørn
Rogers-Odd Bjønnes-Håkon Halvorsen-Oddvar Larsen-Kjell Cato Nilsen.

Gaia fenger tilhørere.
Gaia fenger tilhørere.

Vi ser Svein Olav Løberg stående.
Vi ser Svein Olav Løberg stående.

Gutta følger med foredraget.
Gutta følger med foredraget.