Norges første hvalfangstekspedisjon.

Med tillatelse av AVTRYKK.NO

Den 28. august 1841 måtte det danske hvalfangstskipet «Concordia» ledet av kaptein Thomas Sødring søke ly i Arendal. Skipet var på vei til Stillehavet for å fange hval, men på grunn av dårlig vær i Skagerak ble skipet nødt til å søke nødhavn for å rette opp riggen. De hadde nylig kommet hjem til København med full last etter et to års langt tokt, som hadde brakt de verden rundt. «Concordia»-ekspedisjonen var danskenes første hvalfangstekspedisjon til sydligere strøk og toktet hadde gitt mersmak for eierne. Hvalfangst gav nemlig god fortjeneste i form av hvalolje som ble brukt til belysning og smørolje. Mest lukrativt var spermoljen fra spermasetthvalen. Også hvalbardene var av interesse. Disse ble brukt til produkter som korsetter, paraplyer og ridepisker. Sødering ble kun tre måneder i Danmark før han og «Concordia» ble sendt ut på nytt tokt. Den andre «Concordia»-ekspedisjonen skulle imidlertid bli startskuddet for norsk hvalfangst i Stillehavet. I løpet av de fire dagene «Concordia» lå til kai i Arendal, ble kaptein Sødring kjent med Christian Stephansen. Byens største skipsreder. Stephansen viste stor interesse for hvalfangst og brevvekslet med Sødering etter oppholdet i Arendal. Han fikk gode råd av den danske kapteinen. Blant annet fikk han veiledning i forhold til utstyr, hyrekontrakter og ikke minst anbefaling om erfarne styrmenn. Sødring brukte selv dansk mannskap, men hadde på sitt andre tokt tatt med to franske styrmenn. Frankrike var sammen med USA blant de største hvalfangstnasjonene i verden. Sommeren 1843 var også Stephansen klar for å utruste den første norske hvalfangstekspedisjonen til «Sydhavet» (eldre betegnelse for Stillehavet). I et sirkulær inviterte han til å tegne aksjer i en «Expedition paa Hvalfiskfangst i Sydhavet». Stephansen hadde allerede klar briggen «17de mai», som kunne brukes til formålet. I innbydelsen informerte han om kapteins Sødrings suksessfulle hvalfangstokt og han viste til at «man ogsaa her I Norge som andetsteds forsøger å bane sig Agdang til nye Næringsveie». Aksjesalget gikk unna og den 8. september 1843 ble hvalfangstselskapet stiftet. Stephansen sikret seg en fjerdedel av aksjene og utgjorde styret sammen med arendalsrederne Emil Kallevig og N. B. Herlofson. Flere forretningsmenn fra Arendals-området tegnet aksjer. Det samme gjorde handelsmenn i Christiania og flere andre kystbyer. Også den norske statsministeren, Fredrik Due, i Stockholm sikret seg en aksje i det nyetablerte ekspedisjonsselskapet. (Arkivref: PA-1529, Stephansen & Eyde, boks 34, mappe IV).
Selskapet sikret seg briggen «17de mai» av Stephansen og den 28 år gamle Fredrik Crawfurd (1815-1878) fra Grimstad ble ansatt som kaptein. Han var sønn av den skotske ingeniøren Thomas Crawfurd ansatt ved Næs Jernverk. Fredrik Crawfurd var ansett som en dyktig kaptein og hadde ført skip siden han var 21 år. På oppfordring fra den danske kaptein Sødring ble Frederic Holmer fra Frankrike ansatt som fiskerkaptein. Holmer hadde deltatt på Sødrings siste hvalfangstokt. Han ankom Arendal høsten 1843 for å bistå med utrustningen. «17de Mai» ble i løpet av høsten omrigget til barkskip og klargjort for ekspedisjonen på Stephansens eget verft på Strømsbuneset. Skipet forlot Arendal 21. desember 1843 med en besetning bestående av 24 mann, hovedsakelig fra Aust-Agder. «17de Mai» stoppet i den engelske byen Portsmouth. Herfra reiste kaptein Holmer til den franske byen Le Havre for å skaffe erfarne fangstmenn, både som fiskestyrmenn og harpunerere. Le Havre var ansett som Frankrikes viktigste hvalfangstby. 24. januar 1844 forlot «17de Mai» Portsmouth og ekspedisjonen kunne begynne. Seks franske fangstmenn var mønstret på, samt en engelsk lege. Fordelingen om bord var slik at Crawfurd skulle ha ansvar for skipet og det norske mannskapet, mens kaptein Holmer skulle ha ansvaret for fangsten og de franske fangstfolkene. Til tross for at begge hadde fått klare instrukser om arbeidsfordelingen, gikk det ikke lang tid før det ble dårlig stemning om bord. Det utviklet seg etter hvert til uvennskap mellom de to kapteinene, noe som bl.a. skyldtes franskmannens trang til sterke drikker. I følge Crawfurd, som skrev dagbok under ferden, var Holmer ofte full og kranglete. Dårlig med fangst ble det også. Dette til tross for at ekspedisjonen varte i over to år besøkte flere av de kjente fangstområdene i Stillehavet. Ekspedisjonen var flere ganger innom Hawaii og prøvde seg også på fangst ved Kamtsjatka ved Russlands øst-kyst. I juni 1846 var «17de Mai» tilbake i Europa. Skipet ankom havnebyen Altona utenfor Hamburg hvor fangsten ble solgt og utbytte til deltakerne fordelt. Den 3. august 1846 var skipet tilbake i Arendal. Selv om ekspedisjonen ikke ble noen suksess, var reder Stephansen og ledelsen i hvalfangstselskapet interessert i et nytt tokt. Det var imidlertid ikke kaptein Crawfurd. Han var ferdig med hvalfangst for godt. Det ble gjort et forsøk med en ny ekspedisjon året etter. «17de Mai» ble sendt til USA under ledelse av kaptein H.F. Bøckman der målet var ruste skipet for en ny hvalfangstekspedisjon, samt å rekruttere amerikanske fangstmenn. Forsøket falt i fisk. Det viste seg at utrustning og forhyring av mannskap ble dobbelt så dyrt som planlagt. Så kaptein Bøckman, som hadde deltatt som styrmann på den første ekspedisjonen, valgte å slå til på et tilbud om å frakte hvete til Europa i stedet. Det ble derfor ingen ny hvalfangstekspedisjon på «17de Mai». Skipet ble solgt i januar 1848.

Aksjetegningsinnbydelsen og mannskapsoversikten fra «17de Mai» er en del av rederiarkivet til Stephansen & Eyde og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I arkivet finnes det fem saksmapper knyttet til briggen «17. Mai». Noe av dette er knyttet til hvalfangstekspedisjonen i 1843-1846. I Fartøysarkivet finnes hovedregnskapsboken for ekspedisjonen. Begge arkivene ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.