Norske skipsforlis 1

Norske skipsforlis

Sandefjord — Sjøfartsmuseums
Bibliotek fikk i 1975 en interessant tilvekst. det fotografisk-historiske
verk «Shipwreck», som omhandlet en lang rekke dramatiske forlis langs kysten av grevskapet
Cornwall, inkludert de utenforliggende Scilly-øene. Boken ble nærmere omtalt i «Sandefjords
Blad» for 16. august 1975 sammen med en beretning om linjedamperen «Suevic»s stranding på Stag
Rock (nær Lizard Point). Mens de fleste skib som strandet på Cornwalls farlige kyster ble totalforlis,
ble «Suevic» (minus forskibet) berget og fortsatte i linjefartenmellom Storbritannia og Austra-
lia i mange år og ble senere hvalkokeriet «Skytteren» av Tønsberg. Beretningen ble forøvrig
gjengitt i Sandefjord Bymuseums årbok 1975.
Da «Suevic» strandet, i 1907,førte den britisk flagg, men «Shipwreck» inneholder også fotografi-
er og beretninger om fartøyer un-
der norsk flagg som møtte sin skjebne på de cornwallske klipper.

Kristiansands-barken «Saluto» var et gammelt jernskib på 806bruttoregistertonn, bygget i Nan-
tes i 1867. Den tilhørte S. 0. Stray & Co., et rederi som i sin tid var etav verdens største seilskibsrede-
fler, men som ikke klarte overgangen til damp og motor. «Saluto» seilte fra London i desember
1911 i ballast, bestemt for Barbanav men da skibet var ca. 200 nautiske mil vest av Land’s End,
møttes det en voldsom storm som årsaket at skibet sprang lekk og ballasten ble forskjøvet.
Balasten besto av sand, bevirket den rengende vann at den gikk
over til søle som satte seg i pumpene. Med store vanskeligheter fikk mannskapet imidlertid tettet
lekkasjen og trimmet ballasten, og kapteinen besluttet å søke tilbake til Falmouth for videre repa-
rasjoner. Efterat man fikk Lizard fyr i sikte, blåste det opp til en orkanaktig storm. «Saluto» har
øyensynlig vært meget nær storm sentret, for vinden skiftet retning så hurtig at det ikke var mulig å
seile klar av landet i noen retning.For å forsøke å redde skibet lot man begge ankre gå, men den ene
kjetting brakk straks. Skibet drev derfor raskt mot stranden da det
annet anker ikke fikk hold i bunden. Like før skibet strandet, ble besetningen reddet av rednings-
båten fra Newlyn under meget farefulle omstendigheter.

I protokollen fra sjøforklaringen heter det at mannskapet ble landsatt i Pensanze, og forfatte-
ren av «Shipwreck» kan tilføye at de reddede ble mottatt av en jublende menneskemengde og et mu-
sikkorps fra Frelsesarmeen.

Bare noen måneder senere, i april 1912, strandet et annet norsk
seilskib på Cornwalls kyst. Det ,var Farsunds-barken «Gunvor»,
tilhørende G. C. Brøvig. I likhet med «Saluto» var også «Gunvor»
bygget i Frankrike, men den var betraktelig yngre, bygget i Rouen
i 1895, og betraktelig større, 1491 brt. Begge var tilfeldigvis innkjøpt i 1906. En meget
vesentlig del av den den norske flåte vesentlig del av
av stål- og jernskib var innkjøpt«Secondhand» fra utlandet. «Gunvor» kom fra Caleta Buena
I Chile med salpeter og skulle til Falmouth for ordre. KI. 8 om aftenen den 5. april 1912 peilet man Li-
zard fyr i N. 520. og kapteinen anslo avstanden til fyret til 20 nautiske mil — et anslag som skulle vi-
se seg å være temmelig feilaktig. Det var smul Sjø, og svak vind fra gunstig retning, nemlig vest.
Imidlertid hadde det satt inn med tåke, og fra kl. 21 til grunnstøtninne 25 hørte man hele tiden tå-
luren fra Lizard. Fra kl. 20 rett øst nautiske mil nesten derefter 8 mil nærmere
nordøst. Ved 23-tiden endret man kursen litt mer nordlig, og straks efterpå gikk skibet på grunn. Det
ble stående fast og randt snart fullt av vann. Senere ble det kondemnert som totalt vrak. Skibet
grunnstøtte ca. 5 nautiske mil nordøst av Lizard Point (på Black Head) og var således bare noen få
mil fra sitt bestemmelsessted, Falmouth. Tilfeldigvis støtte det på et sted hvor det var bratt fjell
og brådypt vann, og mannskapet kunne redde seg ved å gå rett i land fra en leider som ble hengt
ned fra klyverbommen.

Ved sjøforklaringen og senere rettslig efterforskning kom det for en dag at skibet hadde seilt i flere
timer uten å benytte loddet, mens mman seilte i tåke og hørte tåkesignaler. Kapteinen blev derfor ilagt
en bot på kr. 50 for unnlatelse av å benytte loddet.

Knut Berg

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.