Om ØHK

Litt om ØHK – Østfold Hvalfangerklubb
Vi er en forening for gamle hvalfangere og ellers de som har interesse for hvalfangst.

ØHK ble stiftet søndag 17. januar 1993. Det var 75 mann til stede på stiftelsemøtet.

Pr. 2012 teller klubben ca. 200 betalende medlemmer.

Bli medlem i ØHK
Medlemskapet koster kr. 225,- pr. år. Det er bare å melde inn en bekjent og sende beløpet til:

Kasserer Thorleif Karlsen: Østfold Hvalfangerklubb
Storveien 92, 1621 GRESSVIK
Postbankgiro 0540 08 30 772

ØHK sine websider
Redaktør for websidene er Erik Leister. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller tilbakemelding.

Erik Leister
Jorunsvei 19
1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 39 07 10
E-post: hvalfangerklubben@gmail.com