I mars 2001, nesten femti år etterpå, forsøkte jeg å rekonstruere min tid ombord i AMERICA. En av de personer som sto klarest i minnet var skipperen, men navnet kunne jeg ikke komme på. Men som det ofte skjer, da underbevissheten har fått noe å arbeide med, kommer det ofte et resultat da en minst venter det.

Read More

Knut Sætervik forteller:
Midt på syttitallet var det bare en sort øl å få kjøpt i Tanzania. Det var det lokale brygget som gikk under navnet Ndovu som er swahili for hannelefant. Det samme ølet ble også solgt i Kenya, men da under navnet Tusker, som jo betyr det samme.

Tanzania Breweries laget dessuten både Fanta og Tonicwater på lisens. Den lokale spriten var Konyagi, som blandet med tonicwater og is var helt greit å drikke.

Billig var det også. Sigarettene het Sportsman, og en pakke av disse samt en Ndovu var en absolutt nødvendighet for at Tanzanianerne i det hele tatt fant livet verd å leve, for ikke å si arbeide. Ndovu var slett ikke noe dårlig øl, men innimellom kunne en finne flasker med ubestemmelige fremmedlegemer
som fløt omkring inne i flasken, eller som lå der som bunnfall.

En la seg fort til vanen å holde flasken opp mot lyset før en åpnet den. Storhotellet Kilimansjaro hadde et tyvetalls kasser med forurenset øl som bryggeriet nektet å ta tilbake.
Det var jo eid av staten og ga jamt faen i klager.

Read More

Knut Sætervik skriver om MS Norvana:
Den 25/9 1957 mønstret jeg på NORVANA som Lettmatros. Hun tilhørte C.T. Gogstad i Oslo og var på 6000 t.dw. av typen C1-M-AV1 bygget i Statene i 1945. Det var en tungvindt og gammeldags båt og all innredning var av blikk som skranglet noe for jævlig under gange.

Read More

Av: Knut Sætervik
Avmønstringen fra SLANG kom litt brått på, og jeg hadde i grunnen ikke råd til å bli i land lenge.
Det var plenty båter, men etter en stund begynte jeg å forstå at  min fortsatte ledighet
måtte ha sammenheng med SLANG og Kaptein Bentzen.

Jeg hadde rimeligvis ikke noen attest fra SLANG, og rapporter som Bentzen eventuelt hadde sendt var sikkert ikke til fordel for meg. Da hans ”anonyme” brev ankom, forsto jeg at hans hat mot meg stakk dypere enn hva jeg hadde trodd.

Read More

Skipper nest Gud 1. av Knut Sætervik.

M/T Slang.

Jeg gikk ut av navigasjonskolen med meget god eksamen. 95 poeng av 120 mulige var langt over gjennomsnittet. Likevel gjorde jeg det bedre til tentamen, men da jeg hadde fått visshet om at jeg ville stå, jobbet jeg ikke så hardt frem mot eksamen.

Det var en fin gjeng i klassen, og vi hadde mye moro sammen. Kjell Finckenhagen hadde en –52 Chevrolet varevogn som jeg forsynte med en forstørret utgave av Andy Capp på dørene. Den brukte Kjell til å frakte andre elever og jenter.

Read More