De kunne virkelig håndtere store maskindeler på Framnæs mekaniske værksted
i gamle dager også. Her ser vi veivakslen som antageligvis kommer i fra C A Larsen
som vi ser ligger i bakgrunnen til kai. Bildet er i fra 30 tallet en gang.

Klikk på bildet for å se det i stor utgave.