Et skip ligger for anker i indre havn. Det venter på plass ved kaien hvor det skal laste. Skipet er stort til denne havnen å være, sikkert rundt 15000 tonn dwt. og er det vi kaller for en «baklader.» Overbygget er akterut, og alle lasterommene eller tankene ligger etter hverandre fra baugen og akterover.

Read More

Ferien var over. Jeg ventet på telefonen fra rederiet om når og hvor påmønstringen skulle finne sted. Skrekk og gru. Det ble Lagos i Nigeria.

Jeg reiste alene. Det var helt normalt. Vi var jo bare fire nordmenn om bord, så av og påmønstring ble som regel forskjøvet individuelt.

Først skulle jeg til Stockholm for overnatting på hotell, og deretter neste morgen å møte på den Nigerianske ambassaden for å få visum.

Read More

Av Arne Ragnar Svendsen

Skipet fikk om bord et brev fra rederiets innkjøpsavdeling. Det var adressert til kapteinen og stuerten, og hadde følgende tekst:

Vi erfarer at under de siste innkjøpene fra skipshandler i New York, ble det kjøpt inn to lags toalettpapir til skipet. Er dette med to lag nødvendig? Er det ikke nok med ett lag? Minner om at det er stor prisforskjell fra ett til to lag. Vi imøteser deres velvillige svar.

Med vennlig hilsen

Innkjøpssjef Kjipe Faen

————————

Det gikk noen dager, så kom svaret fra skipet:
Til Herr Innkjøpssjef Kjipe Faen.

Det har flere ganger blitt presisert fra ledelsen i land, om at det skal være kopi av alt papirarbeidet som er utført om bord. Dette har vi nå tenkt å etterkomme, derfor ble det innkjøpt 2 lags toalettpapir. Vennligst oppgi hvor vi skal sende kopiene, og på hvilken måte.

Ha en fortsatt god dag.

Hilsen Kaptein / Stuert

” DANSK SAGNHELT I NORSK FART “

Stadig nye ferjeforbindelser binder de skandinaviske landene sammen. Det siste tilskuddet er M/S «Holger Danske», en vakker gjennomarbeidet og praktisk båt som allerede er i fart mellom Oslo og Arhus, via Horten. Båten seiler 3 ganger i uken hver vei. Skipet har plass til 900 passasjerer, 130 biler, og håper på at transporten i nær framtid vil bli lagt om slik at lastebiltilhengere, beregnet både på landevei og på jernbaneskinner, skal bli en vesentlig del av lasten i vinterhalvåret. Båten skal gå hele året.

Read More