Her finnes ennå sjøfolk i Grimstad og omegn som har seilt rundt Kapp Horn.
men her lever vel neppe mer enn en som på sin første tur til sjøs passerte
Hornet hele tre ganger. Dette er 80-åringen Harald Tønnesen fra Rodeviga på
Rønnes. På mannskapsbildet over står han som jungmann i øverste rekke helt
til høyre. Han husker godt og har notert en del om sin første reise til sjøs. Den
videre bearbeidelsen har han overlatt til meg, og jeg tror det vil være av inter-
esse for mange å bli kjent med hvordan livet artet seg ombord i de store jern-
og stålseilskip i begynnelsen av dette århundret.

LES MER HER

Vi har fått inn denne linken som vi syntes er verd å vise, her ser vi virkelig kunnskap og mot satt opp imot en utrolig oljebrann i Houston 2016.

Beskrevet av den internasjonale Maritime organisasjonen:
Kaptein McGee og kaptein Phillips ble omgitt av en ruvende vegg av brennende drivstoff som raser brann raskt spredt over kanalen, truer andre tank skip og nærheten waterfront.
Ingen av pilotene forble på sine stasjoner på brua på skipet under brannen. Kaptein McGee klarte å manøvrere rammet og lynrask fartøyet fra rundt skip og fasiliteter.
Kaptein Phillips koordinert kommunikasjon og firefighting innsats med United States Coast Guard og mange lokale fireboats. Kaptein Phillips skyndte å fange en brannslukker og slukke en brann raste på port bro vingen.
Inferno ble endelig slukket etter 90 minutter, etterlot ingen av pilotene oppbrukt og led mindre brannsår. Kaptein McGee, bruker Slepebåter, klarte så å få skadet tanker trygt til et forankring.

Kilde: gcaptain.com

Vi vet at det i forrige århundre ble bygget mange skuter i Søndeled. I en beretning av 1855 heter det, at det da var 13 skuter under bygging i sognet. De fleste av disse skuter ble vel hjemmehørende
i distriktet og registrert i Risør. Og det ble en betydelig flåte av det, og denne flåten ble nok i stor utstrekning bemannet av Risør- og Søndeledgutter. For hundre år siden gikk det en skute av stabelen
på Moensverven som fikk navnet «Septentrio». Det var skipsbyggmester Gunnar Pedersen fra østre Røyseland som foresto byggingen, og skuten var på 346 register tonn og ble levert i 1869.
Taksten var 15 000 spd. Skuten ble som skikken var overtatt av et partsrederi. Joh. F. Juell ble korresponderende reder, og han overtok 1/8 part. Føreren Thor Torjesen Grundesund hadde den største
parten, 7/48. De øvrige parthavere var kjente Søndeledfolk: Tharald Knutsen Frydendal 5/48, Guttorm Torjesen Rød 1/12, Nils Knutsen Moen 1/12, Karen Pedersen Moen ‘/12, Ole Knutsen Moen, som
var med som annenstyrmann 1/12, Kristen Knutsen Moen 1/16, Gunnar Olsen Vikingsdalen 1/18, skipsbyggmesteren Gunnar Pedersen1/24, Anders Jakobsen Ausland 1/24, Morten Mortensen Hannemyr.     LES MER HER