Vi vet at det i forrige århundre ble bygget mange skuter i Søndeled. I en beretning av 1855 heter det, at det da var 13 skuter under bygging i sognet. De fleste av disse skuter ble vel hjemmehørende
i distriktet og registrert i Risør. Og det ble en betydelig flåte av det, og denne flåten ble nok i stor utstrekning bemannet av Risør- og Søndeledgutter. For hundre år siden gikk det en skute av stabelen
på Moensverven som fikk navnet «Septentrio». Det var skipsbyggmester Gunnar Pedersen fra østre Røyseland som foresto byggingen, og skuten var på 346 register tonn og ble levert i 1869.
Taksten var 15 000 spd. Skuten ble som skikken var overtatt av et partsrederi. Joh. F. Juell ble korresponderende reder, og han overtok 1/8 part. Føreren Thor Torjesen Grundesund hadde den største
parten, 7/48. De øvrige parthavere var kjente Søndeledfolk: Tharald Knutsen Frydendal 5/48, Guttorm Torjesen Rød 1/12, Nils Knutsen Moen 1/12, Karen Pedersen Moen ‘/12, Ole Knutsen Moen, som
var med som annenstyrmann 1/12, Kristen Knutsen Moen 1/16, Gunnar Olsen Vikingsdalen 1/18, skipsbyggmesteren Gunnar Pedersen1/24, Anders Jakobsen Ausland 1/24, Morten Mortensen Hannemyr.     LES MER HER

Svein Berge

Undertegnede er, litt mer en gjennomsnittet interessert i historie. I denne anledning prøver jeg å trette ut leserne med litt historie fra Napoleonskrigene og glimt av den skjebnen som ble datidens sjøfolk til del. Da som nå, glemt.
Sjøfolk – før og nå.Det er for de aller fleste en velkjent historie at sjøfolk under siste krig gjorde en formidabel innsats for at de allierte skulle gå seirende ut av krigen.Den behandling de hjemvendte sjøfolk fikk ved hjemkomst til kongerik…   LES MER HER