Sandefjord – SAND

På grensen mellom Stokke og Sandar ligger
Sandsgårdene. Tidligere het stedet Smedrød.
Når vi vet at skipsbyggere i eldre tider kaltes
skipssmeder, så er det lett å oversette navnet
til skipssmedens rydning. Det tyder på at det
kan ha vært bygd skip der langt tilbake i tiden.
På hele 1700- og nesten hele 1800-tallet bodde
det skipsredere på Sand, og det ble bygd en
rekke skip her. Den nordre og visstnok den
tidligst benyttede verv med kjølhalingssted lå
i sundet nedenfor husene nordenfor broen.
Den søndre verv lå lenger sør i Langøsundet
der dette utvider seg. Her på fjellgrunnen lå
beddingen, og like ved finnes ennå ruiner av
vervenstua og smia. Det siste skip, briggen
«Fama», ble bygd her i 1872.
Mathias Pettersøn Berg (som eide gården
Sand i tiden 1716-1746) er den første som
vi med sikkerhet vet har bygd skuter på Sand.
Han hadde et fartøy «Moses» på 6 lester, og
«Aron Gunhild Maria» på 19 lester.
Fra 1765 er Hans Olssøn Skalleberg eier på
Sand. Lorens Berg forteller at han synes å ha
vært en driftig kar som stadig drev med bygg-
ing på verven. Fra l760- og 1770-årene er
nevnt ikke så få småskuter, bl.a. galeasene «De
tvende brødre» og briggene med de vakre navn
«Anne Elisabeth Christine», «Christine Maria»
og «Kierstine Marie». Men Hans Olssøn kom
i økonomiske vanskeligheter og måtte gå fra
gården i 1779.
Neste eier på Sand var Anders Jenssøn Stav-
num fra østre Nes. Allerede der hadde han be-
gynt å bygge skuter. Men han var spekulant,
heter det, og satt i betydelige forretninger,
skjønt han neppe hadde stor driftskapital. Da
han omkom på sjøen, hadde han to skuter
under bygging på Sands-verven. Den ene av
eik og bøk, den andre av bøk og furu. Begge
ble solgt; i fart hadde han briggen «Anna
Bertha», muligens også bygd på Sand. Anders
seilte seg bort i oktober 1782 på reise fra Lar-
vik til Sand.
Noe senere sitter Anders Sørenssøn Engø
som eier på Sand. Han konkurrerer med Lars
Andersen Bugården og Knut Hanssøn Skrave-
stad om å være Sandars største skipsbygger på
1700-tallet. Av skuter bygd på Sand som han
eide og som kan være bygd av ham, nevner vi
barken «Andreas & Caroline», som senere til-
hørte hans svigersønn Peter Nikolai Bull. Dette
skipet greide å ta seg ut fra England under
krigen i 1807. Vi nevner også 3-masteren «De
tvende søstre», og barken «Fortuna», som
riktignok ikke ble bygd før 1803, men som
kan være bygd av Anders. «Fortuna» ble be-
slaglagt i England under krigen 1807.
Anders Sørenssøn Enge bygde sin siste
skute på York under Enge.
Dit hadde han
flyttet da han i år 1800 solgte gården Sand til
sin svigersønn Peter Nikolai Bull. Det er denne
Bull som regnes for å være den betydeligste av
skipsbyggerne på Sand. Lorens Berg sier at
under ham var «Sandsverven stadig i drift,
ofte med stor arbeidsstokk; skuter gikk av
stabelen, og skuter i fart ble disponert».
Peter Nikolai Bull satt som eier på Sand
gård og skuteverft fra 1800 til 1831. Vi kan
her ikke regne opp alle de skuter som ble bygd
der i disse årene. men nøyer oss med noen av
de største:
Barken «Petrus» fra 1801. 71 k.]ester; 3-
masteren «Haabets Anker» fra 1804 62 k. les-
ter; barken «Fædrenes Minde» fra 1805. 82
k. lester; barken «Harmonie» fra 1810. 76 k.
lester; la oss også ta med den noe mindre brig-
gen «Ebenezer» fra 1814. Ifølge skiftebrev
etter hans død disponerte han flere andre skip.
Som nevnt under gårdshistorien overlot Peter
Nikolai Bulls enke gården og verven til sviger-
sønnen Kornelius Bull. Han døde 1860, og hans
enke solgte da Sand til den kjente skipsreder
Jacob Christophersen Freberg. Denne overlot
eiendommen på Sand til adoptivsønnen Abra-
ham Jakobsen Freberg. Han og hans adoptivfar
Jacob Christophersen bygde bare ett skip på
Sand, briggen «Fama», på 77 k. lester, i 1872.
Dermed opphørte virksomheten på Sand skute-
verft.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.