Sandefjord – SKRAVESTAD

SKRAVESTAD
Også her har det bodd en rekke skipsredere.
forteller Haakon Hansen: det er bygd mange
skuter på Skravestad. Skuteverftet kan ha lig-
get mellom Buodden og den gamle steinbrygga
etsteds; en annen mulighet er inne ved Rønnin-
gen, der det gamle navn Kjølhal fremdeles er i
bruk.
Lorens Berg forteller om eieren på Skrave-
stad i årene 1762-65. Jens Jakobssøn, at han
bygde skuta «Emanuel Lutherus» på 75 tre-
lastlester. Den neste eieren, Knut Hanssøn, tok
til med skutebygging straks etter at han over-
tok gården. To av sønnene hans ble skippere.
Vi nevner også at Knut i 1778 solgte det ny-
bygde skip «Concordia» til Holmestrand; det
var en forholdsvis stor 3-master på 103 k. les-
ter. Av andre skuter som er bygd på Skrave-
stad i Knut Hanssøns tid, nevner vi «De trende
brødre», samt de noe mindre skip, skonnerten
«Helene Maria» og briggene «Leene Maria»
og «Mette Georgina».
Sønnen Hans Knutssøn ble skipper og reder,
og eide Skravestad .i tiden 1783-1827, nesten
halvthundre år. Av skuter som gikk av stabe-
len i denne tiden, nevner vi 3-masteren «Enig-
heden» og briggen «Enigheden». Hans hadde
kanskje ikke så stor fantasi når det gjaldt
skutenavn, for vi registrerer i alle fall to skuter
med navnet «Haabets Anker» og to ved navn
«Anne Lovise». La oss også ta med briggen
«Skravestad» fra 1812.
Hans Knutssøns bror Lars Knutssøn var og-
så skipper og reder, og overtok Skravestadver-
ket i 1793. Vi vet ikke konkret om Lars bygde
skip, men han disponerte ikke så få. Vi nevner
de forholdsvis store skip, 3-masteren «Haabet»,
«Haabets Anker», briggen «Venskabet» og
briggen «Laurentze Caroline», som ble tatt av
engelskmennene i 1809.
Som vi har nevnt flere ganger, var eierne på
Skravestad gjerne skippere og redere, og det
falt dem naturlig å bruke beddingen til skute-
bygging. Men om selve virksomheten under
byggingen har vi svært få opplysninger. Vi reg-
ner med at verven var i virksomhet til ut i
1860-70-årene.
Eiere etter Hans Knutssøn var to brødre fra
Stokke, skipperne Hans og Henrik Melsom,
som eide hvert sitt bruk på Skravestad. Likeså
Andreas Bull, eier av Skravestadverket fra
1820, og dennes sønn, skipper Henrik Johan
Bull.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.