Sandefjords store fangst og handels flåte trenger stuerter.

Kokkskole bør senere også bli stuertskole
Med de nye tidsmessige lokaler ligger alt
til rette for 3 måneders stuertkurs.

Befrakter Per Fogstad’s tale — ved innvielsesfesten i går.

Ved innvielsesfesten av Sandefjord off. Kokkskole og det nye bygg i Kirkegaten 2, holdt
formannen i Kokkskolens styre, befrakter Per Fogstad, følgende tale:

Sandefjord —Stuertskoles første kurs blev satt igang den
10. februar 1893. Skolen kan således i disse: dager feire
sitt 60 års jubileum.

I Sandefjord blad for torsdag den 19. mars 1903 stod der en kort artikkel:

«Lørdag 14. mars afsluttede Stuertskole sin vintersesong med eksamen for 5
elever, der alle erholdt første karakter.
Den 10. februar i aar var det 10 aar siden skolen startedes. I løbet af disse
aar er der udeksaminert 240 elever».

Siden da har skolen fortsatt sin virksomhet uavbrudt. Tre kurser om året blev
senere avløst av to kurser som hvert varte i fem måneder. Fra august 1951 er kurset blitt på
10 måneder, slik at der nu blir utdannet bare ett kull om året. Skolens navn er samtidig
blitt forandret til Sandefjord off. Kokkskole.

Elevantallet har år om annet vært varierende. I de første ti år blev der uteksaminert 240 elever,
altså gjennomsnittlig 24 pr. år. Til og med ifjor var der uteksaminert 1401 elever, igjen et gjennomsnitt
av 24 pr. år. I det sekstiende år har vi 21 elever. Dette er mer enn fullt belegg, idet maksimumsbelegget for
kokkskolene i alminnelighet regnes som 20. Skulle det være stor pågang, er vel de nye lokalene såpass rom-
melige at man skulle kunne utdanne 24 elever om året og således holde seksti års tradisjon ved like.

De første skolelokaler var på Stentorvet, nuværende Hvidts plass. Siden var skolen nede i
Skippergaten og kom i 1916 inn i denne bygning.

De krav som stilles til et moderne skip er langt mer vidtrekkende idag enn selv i tiden rett før siste ver-
denskrig. Bortsett fra inflasjonen som har fordyret skipene, er moderne skip mer kompliserte og inn-
viklede enn før. Det gjelder stuertavdelingen i samme grad som andre avdelinger. Skipene har store kjøle-
rom for oppbevaring av proviant. Der er alle slags moderne hjelpemidler og maskiner for tilberedning av mat
og der er elektriske eller oljefyrte bysser. Der stilles idag store krav til kosten til sjøs og det
gjelder at den mann som skal behandle maten, nemlig kokken, får den best mulige utdannelse. Departementet
har derfor forlangt undervisningstiden på kokkskolene forlenget fra fem til ti måneder. Det
betinger at -de forskjellige kokkskoler har et tidsmessig utstyr, og at undervisningslokalene er hen-
siktsmessige og rummelige, slik at elevene kan få den praktiske og teoretiske opplæring som dagens
krav betinger.

De nye krav efter krigen gjorde det aktuelt å søke å få den gamle Sandefjord Stuertskole modernisert
og utvidet. Jeg tror man vil være enig i at vi nu har fått en skole som vil tilfredsstille alle tenkelige
krav i lang tid fremover.

 

Jeg nevnte at skolens navn blev forandret fra Sandefjord Stuertskole til Sandefjord off. Kokkskole.
Tar man et blikk på havn idag vil man finne omkring 100 skip som nettopp er kommet hjem fra Hvalfangst.
Byen har også en lang rekke tankskip og linjeskip. Alle disse skip trenger hver sin stuert. Efterhvert som våre
uteksaminerte kokker får endel års praksis bak seg, vil de nok gjerne hjem til Sandefjord for å ta stuertskolen.
Dette er et kursus som varer i tre måneder. Vi har ennu ikke kommet igang med slike stuertkurser her i
byen, men styret mener at skolens lokaler nu er så tidsmessige og rommelige at man har plass til å
drive ett eller flere tre-måneders stuertkurser paralelt med kokkundervisningen.

Vi mener det er av stor betydning at de mange kokker her fra distriktet som ønsker å gå på stuertskole,
får anledning til å gå her i byen, slik at de kan kombinere skolegang med et velfortjent opphold i land.

Ordføreren har allerede nevnt de lange forhandlinger som gikk forut før alt var klappet og klart, og ord-
føreren har takket de forskjellige instanser som var kommunen behjelpelig. Jeg vil derfor innskrenke
meg til på vegne av Sandefjord off. Kokkskole å takke kommunen for den utvidede og moderniserte kokk-
skole. Skolens styre, bestyrer og lærere vil alle fortsatt gjøre sitt beste for at skolen også fremover skal
kunne utdanne dyktige kokker, og senere også stuerter, til glede og gavn for Norges skipsfart.

Sandefjord blad 1953

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.