Du søkte etter radioleine - Larship

Kokeriet vakte sensasjon ved å komme helt inn på indre havn. Datoen er 22.4.1936
Tafelbergs telegrafister hørte julekringkastingen meget fint.

Flytende kokeri «Tafelberg» tilhørende Irvin & Johnson, Cape Town, kom igår inn på
Sandefjordsfjorden. Kokeriet vakte stor sensasjon ved å gå inn mellom den veldige
tonnasje helt inn på indre havn hvor den etter en flott manøver fortøyet ved
Framnæs Mek, Værksted.

Ekspedisjonens bestyrer, kaptein Simonsen, forteller i en samtale med «Sandefjords Blads» at
«Tafelberg» har hatt en gjennomgående bra sesong. Fangsten begynte 1 desember og sluttet
15. mars som for de norske ekspedisjoners vedkommende.

I begynnelsen kom man opp i et stort blåhvaltrekk, men så forsvant blåhvalen for det meste og
helt til slutten av sesongen fanget man finnhval. Mot slutten av fangsttiden kom man
imidelertid igjen opp i blåhval og denne hvalen var så fin at utkoket kom opp i 90 fat pr. beregnet hval og
den største døgnproduksjonen opp i 1975 fat. Det er ikke «fanget spermhval», Bestyreren oplyser videre at
«Tafelberg» har holdt seg på midtfronten, langt tilsjøs. Fangstforholdene har gjenngående vært dårlige,
med mye tåke og ruskevær, men arbeidet er allikevel gått jevnt undav, På slutten av sesongen fikk man en
storstorm som satte «Tafelberg» ut av fangst i 4 dager. Fangsten antar alt i alt til
125,000 fat eller 1795 hval, det meste at dette hvalantall er finn-og knølhval, iallefall opplyser herr
Simonsen, at det er lite blåhval blandt dem. Til å begynne med fanget man med 10
hvalbåter, men den 6. februar mistet «Kometje» propellen og ble slept opp til Cape Town av Lars Christensens
tankbåt «Thorsheimer», Den 17. februar brakk «Sørbyøen» kanonpulleren og måtte settes til som bøyebåt.
Fra da av hadde «Tafelberg» altså bare 8 hvalbåter og av disse var igjen 2 gamle og lite anvendelige som fangstbåter.

Foruten oljelasten har «Tafelberg» produsert 5 tonn revefor og har også med en hel del videnskapelig materiale.
Fangsten blev avsluttet den 15. mars og dagen etter avg. «Tafelberg» til Cape Town hvor hvalbåtene
ble avlevert og 1. styrmann og vel 100 mann gikk fra borde for å overta sine nye stillinger ved Saldanha Bay landstasjon,
som nå disponeres av Irvin &. Johnson. Som 1. styrmann på «Tafelberg» er tiltrådt tidligere kaptein på «Radioleine», Berg. Den
norske konsulen i Cape Town, Mørk Hansson, følger kokeriet hjem. Konsulen skal feriere i Norge,

Ekspedisjonens engelske sekretær, mr. Binnie, som med den største elskverdighet har gitt vår medarbeider en rekke tall-
opgaver til supplement av kapt. Simonsens opplysninger, forteller at hjemturen med «Tafelberg» var den rene lysttur, Da skipet
kom til kanalen, kom det imidlertid op i en storm og måtte ligge et helt døgn utenfor Rotterdam før man kom inn til losseplassen.
73,400 fat er sendt hjem med transportbåter, resten blev losset i Rotlerdam, 2. telegrafist Clausen på «Tafelberg» kommer med
den oppsiktsvekkende oplysning at man ombord der hørte julekringkastingen meget fint. Dessverre visste man intet om sendingen på
forhånd og kom ‘så ‘sent ‘at man Hare fikk med endel av de personlige hilsener, men disse hørte man til gjengjeld: flott på høit
taler, Herr’ Clausen ‘uttaler at med den hollandske stasjonen som blev brukt og med et så flott
mottagerankegg som «Tafelberg» har, skulde det ikke være noget iveien for et utmerket resultat av en slik julekringkasting, Men
mannskapene vil ha personlige hilsener, ikke gjennem hallomannen. Da foretrekker de de vanlige telegrammer : Av disse eks-
pederte man på «Tafelberg» 600 hjem og 400 til skibet iår. Det var også en hel del radiobrev å sende iår.

Navn             Hjemmehavn     Byggeår    Sesonger        Operatør


«Abraham Larsen» London 1937, 1950 – 1957 Union Whaling Co, Durban

«Admiralen» Sandefjord 1869, 1904 – 1913 Ørnen m. fl.

«Aguila» Sandefjord 1888, Lars Christensen, Sandefjord

«Aleut» Vladivostok 1919, 1932 – 1967

«Alonso» Sandefjord 1888, Bas

«Ambra» Sandefjord 1883, 1909 – 1915 Viking

«Anglo Norse» (I) Tønsberg 1897, 1927 – 1929 Anglo-Norse Company Ltd

«Anglo Norse» (II) Sandefjord m. fl. 1914, 1929 – Anglo-Norse Company Ltd

«Antarctic» (I) Tønsberg 1906, 1928 – 1934 Antarctic

«Antarctic» (II) Tønsberg 1913, 1945 – 1952 Antarctic

«Antarctic Maru» 1906, 1934 – 1935 Nippon Hogei

«Augvald» Haugesund 1911 – 1914 AS Haugesunds Hvalfangerselskab

«Aviemore» Sandefjord 1870, 1908 – 1914 Bryde & Dahl

«Baikal Maru» (Japan) 1950 – 1952

«Balaena» Belfast 1946, 1946 – 1960 United Whalers Ltd

«Banan» Larvik 1888, 1910 – Nimrod

«Bas II» 1893, 1923 – Bas

«Benguela» Tønsberg 1897, 1911 – 1915 Hektor

«Bombay» Sandefjord 1882, 1909 – 1920 Ørnen

«Bucentaur» («Busen») Tromsø, Tønsberg 1875, 1904 – 1912 Hvalheim

«C. A. Larsen» Sandefjord 1913, 1926 – 1939 Rosshavet

«Congo» Sandefjord 1897, 1930 – 1931 Congo

«Capella I» Sandefjord 1898, 1911 – Southern Whaling Co.

«Cossack» Larvik 1886, 1915 – Cora

«Dalnij Vostok» Vladivostok 1963, 1963 – 1979 Sovjetunionen

«Empire Venture» 1929 1945 – 1946 Kerguelen Sealing & Whaling Co

«Empire Victory» London 1937 1945 – 1950

«Ems» Tønsberg 1893 1909 – 1912 Tønsbergs Hvalfangeri

«Ernesto Tornquist» 1897 1927 – 1931 Argentina de Pesca

«Esperanza» Sandefjord 1893 – 1937 Mexico, Ishavet m. fl.

«Falk» Sandefjord 1891 1921 – 1934 Ørnen

«Falkland» (I) 1890 1911 – 1913 Rethval

«Falkland» (II) 1882 1913 Rethval

«Falkland» (III) 1897 1914 – 1915 Rethval

«Foldin I» 1926 – Andreas Nielsen, Sandefjord

«Frango» Wilmington, Delaware 1917 1926 – Haldor Virik, Sandefjord

«Fraternitas» København 1905 1930 – 1937 A. P. Møller

«Fridtjof Nansen» (I) Sandefjord 1885 1906 Sandefjord Hvalfangerselskap

«Fridtjof Nansen» (II) Sandefjord 1881 1907 – Sandefjord Hvalfangerselskap

«Fulwood» Sandefjord 1885 R. W. Leyland & Co, Liverpool

«Gobernador Bories» (I) Punta Arenas 1882 1906 – 1914 Sociedad Ballenera de Magallanes

«Gobernador Bories» (II) Punta Arenas 1893 1914 – 1915 Sociedad Ballenera de Magallanes

«Guvernøren» (I) Sandefjord 1891 1913 – 1915 Odd

«Guvernøren» (II) Kristiania 1889 1919 – 1921 Odd

«Hashidate Maru» 1944 1946 – 1951 Nippon Kaiyo Gyogyo

«Hecla» Sandefjord 1875 1909 – Thor Dahl

«Haugar» 1885 1928 – 1938 Ishavet m. fl.

«Hektoria» (I) Tønsberg 1892 1912 – 1917 Hektor

«Hektoria» (II) Tønsberg 1899 1928 – 1941 Hektor, Hektoria Ltd

«Horatio» Leith 1892 1911 – 1916 Chr. Salvesen & Co

«Hvalen» Sandefjord 1892 1910 – 1917 Hvalen

«Imo» Kristiania 1889 1912 – The South Pacific Whaling Co A/S

«Jan Wellem» Wesermünde 1921 1936 – 1939 Erste Deutsche Walfang GmbH

«Jarama» Panama, 1920 1948 – 1952 Spermacet Whaling Co

«Johan Bryde» Sandefjord 1894 Østkysten

«Juan Peron» 1951 – Argentina de Pesca

«Jurij Dolgorukij» Kaliningrad 1926 1960 – 1975

«Kaiko Maru» (Japan) 1948 – 1949

«King» 1918 King

«Kinjyo Maru» Tokyo 1946 1954 – 1961 Taiyo Gyogyo

«Kit» Sandefjord 1911 1911 – Kosmos

«Kommandøren I» 1897 1924 – 1927 H. A. Christensen

«Kosmos» (I) Sandefjord 1929 1929 – 1940 Hvalfangstselskapet Kosmos.       Mannskapsliste

«Kosmos II» Sandefjord 1931 1932 – 1942 Hvalfangstselskapet Kosmos II

«Kosmos III» Sandefjord 1947 1947 – 1961 Kosmos

«Kosmos IV» Sandefjord 1937 1946 – 1968 Kosmos

«Kosmos V» Sandefjord 1948 – Kosmos

«Kyokuyo Maru» Tokyo 1938 1938 – 1940 Kyokuyo Hogei

«Kyokuyo Maru 2» Tokyo 1943 1956 – 1965 Kyokuyo Hogei

«Kyokuyo Maru 3» Tokyo 1946 1960 – 1976 Kyokuyo Hogei

«Lancing» Larvik 1898 1925 – 1940 Globus

«Lille» 1922 Winge & Co.

«Lloydsen» Sandefjord 1911 1911 – Kosmos

«Loch Tay» Tønsberg 1893 1911 – 1913 Australia Whaling Co.

«Matsushima Maru» Tokyo 1951 1956 – 1957 Nippon Suisan

«Maudie» Tønsberg 1920 1922 – 1931 Hvalen, Hektor

«Mimosa» Sandefjord 1890 1911 – 1916 Haldor Virik m. fl.

«N. T. Nielsen-Alonso» Larvik 1900 1926 – 1941 Polaris og Globus A/S

«Neko» Leith 1891 1911 – 1924 Chr. Salvesen & Co

«New Sevilla» London 1900 1930 – 1940 Sevilla

«Nisshin Maru» Tokyo 1936 1936 – 1940 Hayashikane Shoten

«Nisshin Maru» Tokyo 1951 1951 – 1968 Taiyo Gyogyo

«Nisshin Maru 1» Tokyo 1946 1946 – 1950 Taiyo Gyogyo

«Nisshin Maru 2» Kobe 1937 1937 – 1940 Taiyo Hogei

«Nisshin Maru 2» Tokyo 1937 – 1965 Taiyo Gyogyo

«Nisshin Maru 3» Tokyo 1947 1961 – Taiyo Gyogyo

«Nisshin Maru» (4) Tokyo 1987 1991 – Kyodo Senpaku Kaisha

«Nor» Sandefjord 1874 1906 – Nor m.fl.

«Norhval» Larvik 1945 1945 – 1962 Polaris og Globus

«Normanna» Sandefjord 1885 1911 – 1917 Normanna

«Norskehavet» 1903 1930 – H. M. Wrangel & Co, Haugesund

«Ole Wegger» Sandefjord 1914 1928 – 1941 Ørnen

«Olympic Challenger» Panama 1943 1950 – 1956 Olympic Whaling Co

«Orion» 1889 1914 – 1916 Ballenera Adolfo Andresen

«Orwell» (I) Tønsberg 1897 1922 – 1925 Tønsbergs Hvalfangeri

«Orwell» (II) Tønsberg 1905 1925 – Tønsbergs Hvalfangeri

«Pelagos» Tønsberg 1901 1928 – 1962 Pelagos

«Perth» Larvik, Sandefjord 1895 1912 – Ocean m. fl.

«Pioner» Oslo 1920 1929 – Pioner

«Polar Chief» St. Helier 1897 1929 – 1931 Falkland Whaling

«Polynesia» Larvik 1895 1912 – Antarctic

«Pontos» Tønsberg 1890 1928 – 1931 Pontos

«Professor Gruvel» Sandefjord 1882 1921 – 1927 Congo

«Pythia» Sandefjord 1897 1912 – 1929 Dominion Whaling Ltd, Odd m.fl.

«Radioléine» 1912 1925 – 1930 Kerguelen Sealing & Whaling Co

«Ragnhild Bryde» Sandefjord 1918 1924 – Blaahvalen Mexico

«Rakiura» Larvik 1911 – 1916 The New Zealand Whaling Co

«Restitution» 1886 1911 – 1916 Southern Whaling & Sealing Co Ltd

«Rey Alonso» Larvik 1897 1923 – 1927 Larviks Hvalselskap

H. M. Wrangell & Co., Haugesund

«Ready» Tønsberg, Sandefjord 1897 1928 – 1931 Africa

«Roald Amundsen» (I) Sandefjord 1890 1910 – 1911 Laboremus

«Roald Amundsen» (II) Sandefjord 1891 1911 – Laboremus

«Roald Amundsen» (III) Sandefjord 1904 1922 – 1931 Laboremus

«Ronald» (I) Tønsberg 1894 1910 – 1914 Hektor

«Ronald» (II) Tønsberg 1920 1920 – 1933 Hektor

«Salvestria» Port Stanley 1914 1929 – 1940 South Georgia Co

«Saragossa» Port Stanley 1911 1925 – 1932 Chr. Salvesen & Co

«Sevilla» Port Stanley 1900 1922 – 1931 Chr. Salvesen & Co m. fl.

«Sir James Clark Ross» (I) Sandefjord 1905 1923 – 1930 Rosshavet

«Sir James Clark Ross» (II) Sandefjord 1930 1930 – 1966 Rosshavet

«Skytteren» Tønsberg 1901 1928 – 1939 Skytteren og Finnhval

«Slava» Odessa 1929 1946 – 1968 Ministerstvo Rybnogo Khozyaistva

«Sobraon» Sandefjord 1889 1912 – 1914 Odd

«Solglimt» Sandefjord 1900 1929 – 1941 Atlas, Odd

«Solstreif» Larvik 1892 1910 – 1931 Norge

«Sourabaya» Port Stanley 1915 1929 – 1940 South Georgia Co

«Southern Empress» Port Stanley 1914 1928 – 1941 Southern Whaling & Sealing Co Ltd

«Southern Harvester» Leith 1946 1946 – 1963 Chr. Salvesen & Co

«Southern King» Cape Town 1906 1923 – Southern Whaling & Sealing Co Ltd

«Southern Princess» Dunedin 1915 1929 – 1940 Southern Whaling & Sealing Co Ltd

«Southern Queen» 1902 1922 – 1928 Southern Whaling & Sealing Co Ltd

«Southern Venturer» Leith 1945 1945 – 1962 Chr. Salvesen & Co

«Sovjetskaja Rossija» Vladivostok 1961 1961 – 1980 Sovjetunionen

«Sovjetskaja Ukraina» Odessa 1959 1959 – 1987 Sovjetunionen

«Strombus» Tønsberg, Sandefjord 1900 1929 – 1937 Africa, Sevilla m. fl.

«Suderøy» Haugesund 1913 1929 – 1959 Knut Knutsen O.A.S.

«Svend Foyn» (I) Sandefjord 1886 1908 – 1915 Sydhavet

«Svend Foyn I» Sandefjord 1894 1913 – 1931 Sydhavet

«Svend Foyn» London 1931 1932 – 1940 Sydhavet

«Sydis» Sandefjord 1902 1934 – 1937 Norske Hvalprodukter A/S

«Südmeer» 1902 1937 – 1939 Hamburger Walfang-Kontor

«Tafelberg» Cape Town 1930 1930 – 1940 Kerguelen Sealing & Whaling Co

«Terje Viken» London 1936 1936 – 1940 United Whalers Ltd

«Thor I» Sandefjord 1890 1910 – 1931 Bryde & Dahl

«Thorshammer» Sandefjord 1928 1928 – 1962 Thor Dahls Hvalfangerselskap

«Thorshavet» Sandefjord 1947 1947 – 1967 Thor Dahl

«Thorshøvdi» Sandefjord 1948 1948 – 1965 Thor Dahl

«Thule» 1888 1912 – 1913 Thule

«Thøger» Larvik 1891 1912 – 1913 Quilimane

«Tioga» Bergen 1890 – 1913 Corall

«Tonan Maru» 1906 1935 – 1940 Nippon Hogei

«Tonan Maru» Tokyo 1938 1951 – 1966 Nippon Suisan

«Tonan Maru 2» Tokyo 1937 1937 – 1940 Nippon Suisan

«Tonan Maru 2» Tokyo 1951 1957 – 1977 Nippon Suisan

«Tonan Maru 3» Tokyo 1938 1937 – 1940 Nippon Suisan

«Torodd» Sandefjord 1902 1928 – 1934 Odd

«Tulla» Sandefjord 1911 1911 – Kosmos

«Ulysses» New York 1915 1937 – 1940 Western Operating Corp

«Unitas» 1937 1937 – 1939 Unitas Deutsche Walfang

«Uniwaleco» Durban 1905 1937 – Union Whaling Co

«Vasco da Gama» Larvik 1895 1911 – Spermacet

«Vesterlide» 1872 1905 – Ørnen m. fl.

«Vestfold» Sandefjord 1931 1932 – 1940 Vestfold Whaling Co.

«Vik» 1882 1911 – Lars Christensen, Sandefjord

«Vikingen» Newcastle / Panama 1929 1929 – 1938 Viking Whaling Co

«Vladivostok» Vladivostok 1962 1963 – 1979 Sovjetunionen

«Walter Rau» 1936 1936 – 1939 Walter Rau

«Whale» Tønsberg 1897 1926 – 1930 Tønsbergs Hvalfangeri,

«Wikinger» 1929 Hamburger Walfang-Kontor

«Willem Barendsz» (I) Amsterdam 1931 1946 – 1955 Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart

«Willem Barendsz» (II) Amsterdam 1954 1955 – 1964 Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart

«Ørn» Sandefjord 1882 1909 – 1913 Ørnen

«Ørn II» Sandefjord 1890 1913 – Ørnen