STUBVERVEN

I bygdeboken skriver Lorens Berg: «Stubverven hører en før-
ste gang om i 1762 da Lars Andersen, Bugården, bygde skute her,
men han var visst ikke den første. I 1826 fikk verven egen skyld,
og kjøpmann Peder Søeberg kjøpte den til selveiendom. Som med-
eier fikk han Christen Lorents Sørensen på Nordby, og disses to
arvinger stod nu lenge som eiere». De eide vel verven til ca. 1860.
Senere overtok Henrik Kristian Schrøder, Stub, og Jonas Ander-
sen d. y., Sandefjord, den og bygde og kjølhalte mange skip. Chr.
Christensen kjøpte Stub 1 1892. I 1898 overdro han eiendommen
til A/S Framnæs mek. Værksted, som senere har eid stedet.
Blant etterkommere av Nils Hansen Hauan som eide Hauan
1 1775—1813, og hvorunder Stub hørte, fortelles det at Stubver-
ven i sin tid var blitt solgt for et silkekjoletøy. Jeg vet ikke hvilket
salg det refererer seg til, men billig måtte det være. Stubverven må
være blant de eldste i Sandar. Som kjølhalingssted var den særlig
godt skikket og til dette ble den benyttet så lenge det var treskuter
hjemme i distriktet.)

1) Hans Bogen nevner i Framnæs-boken at 1 1805 lot Nils Hanssønn — brød-
rene Jacob og Søren’s far — en skute «Industria» på 501/3 k.l. gå av stabelen
på Stub-verven.
2) Lars Christensen opplyser at Christian Rasmussen, «Rasmus på Berget»
eller «Losen på Berget», losoldermannen, født 1774, død 1858, eiet en
liten jakt som han en vinter trakk opp på isen utenfor det nåværende Strøm-
bad, skar den over på midten og forlenget den. Den het visstnok «Tvende
Brødre» og kommandør Christensen mente at det var Christensen-familiens før-
ste skip. Knut Hougen nevner i byhistorien, bind II, side 546, at losolderman-
nen i sin ungdom eide to båter i kystfart, «Noa» og «Arken». Hougen sier:
«Den siste er vel kjent; den vokste etter hvert som eieren fikk råd til det, fra
dekksbåt til skonnert, idet Christen minst to ganger «fortømret den». Den ble
da Danmarksfarer.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.