Amsterdam

Lørdag den 2. april ble den norske flåtens nye stolthet — «Oslofjord» — sjøsatt i Amsterdam. For å markere hvilken begivenhet dette
var, hadde Den norske Amerikalinje fått kronprinsesse Martha til å forrette dåpsseremonien. 20 000 mennesker var til stede da kronprinsessen
med et lett hammerslag utløste den mekanismen som brakte skipet på glid. En champagneflaske singlet mot den lyse-grå baugen, og stolt og
verdig skled «Oslofjord» på sin grønnsåpebane ut i vannet, fulgt av jublende hurrarop fra folkemassene.

I april 1946 ble kontrakten om byggingen av «Oslofjord» undertegnet av Den norske Amerikalinje og Det nederlandske dokk- og skipsbyggingskompani, og mot slutten av dette året kan forhåpentlig «Oslofjord» sette kursen hjemover. Men arbeidet på båten – som skulle erstatte
den gamle «Oslofjord» som gikk på ei mine utenfor Newcastle i desember 1940 — tok til allerede under krigen. Planene var stort sett klare da freden kom.

Den norské Amerikalinjes nye flaggskip er tegnet av overingeniør Kaare Haug, som med et større og mer tilfreds smil enn de fleste andre tilskuere så skipet gå av stabelen. Det var et vakkert skip som var født på tegnebordet hans, — et som er en god reklame for norsk sjømannsskap og som sikkert vil hevde seg i konkurransen om Atlanterhavspassasjerenes gunst.

«Oslofjord» er strømlinjeformet fra innerst til ytterst, og med den skarpe baugen likner den i grunnen ganske mye på en yacht. Båten som er 175 meter lang, er på 16500 tonn, og de kraftige dieselmotorene vil sørge for en fart på 20 knop. Den nye Atlanterhavs-skjønnheten vil få plass til vel 500 passasjerer, og rederiet garanterer at de vil få det trivelig og komfortabelt ombord når innredningsarbeidene er fullført.

De av passasjerene som sverger til morgengymnastikken, skal ikke behøve å gi avkall på sin daglige mosjon selv om de er ute på sjøen. Det
fins både gymnastikksal og svømmebasseng ombord. Amerikalinjen vil også sørge for at en tur med «Oslofjord» blir en reise full av skjønnhets-
inntrykk. Flere av Norges mest kjente kunstnere skal ta seg av utsmykningen av båten, som vil bli noe av et flytende kunstgalleri.

Kilde: Aktuell 1949
Foto: A.B.C, Amsterdam