#Andersjahre

En av sjøens rabagaster på Reperbahn, Zillertal og Baltimore Street

Navn på personer og skip er anonymisert.

Anders Jahres rederi fra Sandefjord var en gang et stort rederi. Det hadde flere typer skip – som for eksempel tank, bil/bulk og OBO Carriers. Rederiet var populært blant sjøfolkene fordi man gjorde gode penger der. Man kunne jobbe overtid nesten så mye man ville. Filosofien var at den billigste måten å holde skipene i orden på, var ved hjelp av overtid. Kontroll av arbeid og hviletid var den gang helt fraværende fra myndighetenes side. I hvert fall merket ikke vi som mannskap noe til det. Kostholdet kunne være sånn forskjellig, men vi sultet aldri, og stuertene kunne overraske. Men rederiet hadde likevel det ryktet på seg at skipene var «kjipe.» Navnene begynte på J og sluttet med A. På grunn av det litt dårlige ryktet fant noen spøkefulle luringer på at rederiet hadde to skip som het Jaspinka og Jaspara.

Read More

Nordhav 4 og Nordhav 5 er helt moderne trålere bygget hos H. Stillcken Sohn, Hamburg i 1952. De
er utstyrt med de siste forbedringer på trålerområdet. De ankom Kristiansund 22. juni 1952 og blev med
en gang satt inn i trålerfisket hvor feltet blev nådd den 5. juli. Fartøyene har siden vært i kontinuerlig
drift med unntagelse av et kort opphold for eftersyn og mindre motor-reparasjon.

Fartøyene, som er søsterskip, har en tonnasje på 617,30 br. reg. t., lengde 58,25 meter, største bredde
8,90 meter. Motoren er en 1000 hk. Diesel Krupp Wumag. Marsjfart 11 mil. Besetningen under trålfiske har vært 31 mann, hvorav 21 fiskere.

Kosmos-tråleren «Nordhav 5» fotografert ved Backeranlegget på Inn-
landet i Kristiansund. Begge trålerne har vripropell.

Kilde: SB 52

Sammen med hvalfangstselskapene Kosmos II og Pelagos lot Kosmos A/S bygge-et skip ved A/S Fredrikstad mek. Verksted. Båten skulle brukes til å undersøke hvalforekomster i det antarktiske havområde, for muligens å oppdage nye fangstfelter. Kosmos A/S var først
interessert i det nye fangst- og observasjonsskipet for halvparten av anskaffelsesprisen, senere overtok selskapet hele båten.   LES MER HER