#Bruno

1974: «BRUNO» og «BENCOMO» trekker på årene og er i våre hovedruter fra Canary erstattet med ny tonnasje
til London og til Rotterdam. — Men hverken vi eller båtene synes det er riktig å legge inn årene.

Vi hadde tidligere alltid ekstra-båter til Engfand i toppsesongen, enten til London eller til Dover.
Det har vært et ekstra behov for seilinger til små engelske havner, for at eksportørene skal kunne ha mulighet
til å skipe overskudds-frukt utenom de regulære avgangene til hoved-havner, og en outsider har de
senere år losset i Newhaven på kysten mellom Southampton og Dover. De små båtene har hatt vanske-
ligheter med å holde ruten, og de har tildels ødelagt tormat-markedet i England.

LES MER HER