#Bryde

G M Bryde

Han startet i 1908 Norge Mexico – Gulf Linjen som er den eldste norske oversjøiske linje
Idag betjener norske linje-rederier alle verdenshav
En av banebryterne før Norges oversjøiske rutefart er en Sandefjordsmann, skipsreder G. M. Bryde. Han stiftet i 1908
Norge Mexico Gulf Linjen, som er den eldste norske oversjøiske linje. Ingen trodde den gang at det var mulig å drive en
oversjøisk linje uten statstilskudd, og Bryde oppnådde virkelig et statstilskudd på 100 000 kr. i tre år. Men det er også
den eneste statstøtte som er ydet, norsk oversjøisk rutefart. Siden er det blitt regel at det er ruteselskapene som må støtte
staten. Allerede i ble Norge Mexico Gulf Linjen oppkjøpt av firmaene Wilh. Wilhelmsen og Fearnley & Eger og
fra. 1920 hår linjen vært disponert av firma Wilh. Wilhelmsen alene. I 1927 ble Norge Mexico Gulf Linjen slått sammen
med Deri Norske Afrika og Australialinje.

Sandefjord blad 1949