Burmeister & Wain


Motorskipet Rigel på 6.850 tonn dw. tilhørte Det Bergenske Dampskibsselskab,
var levert av Burmeister & Wain, København, i 1924, og ble i 1938 satt inn i Den
Norske Syd-Amerika Linje, hvor rederiet var deleier. Ved den tyske invasjon av
Norge 9. april 1940 var skipets last fra Syd-Amerika nettopp losset, og Rigel lå i
Oslo og lastet for Brasil/Argentina. Således var Rigel blant de norske skip som var
forhindret fra å slutte seg til den allierte handelsflåte da Norge ble involvert i den
annen verdenskrig. I august samme år ble skipet rekvirert av tyske myndigheter og
seilte under krigen hovedsakelig med forsyninger og utstyr til tyskerne i Nord-Nor-
ge. Høsten 1944 ble Rigel satt under tysk flagg og fikk tysk mannskap om bord, før
skipet 2. november 1944 forlot Bergen for Nord-Norge på sin første og siste reise
under tysk flagg.
LES MER HER