#byssa

— Hvor er stuerten?
— Han er nede i forseglingsrommet med tollerne.

— Proviantbilen er kommet, kan vi begynne med en gang?
— Spør stuerten.

— Hvor er stuerten?
— Sist jeg så hem ver han nede i byssa.
— Stuert, kan jeg få ei ekstra pute i lugaren min?

— Har du sett stuerten?
— Han er i frysa, eller i veskeriet, eller i provianten, eller i pantry, eller i messa eller i salongen.

— Stuert, send opp 3 kaffe i konferan-
serommet, vi har noe besøk her. Og ta
med et par snitter også du. Ja, vi tren-
ger også noe mere øl. Dessuten, vi blir
flere til lunsjen.   LES MER HER

Sjøfolk trenger et sundt og godt kosthold
Et lite glimt fra «kjøkkenregionene» på “Kosmos V”

Kostholdet tilsjøs har vært: viet stor interesse i de senere år. — Kostholdskommisjonens innstilling gir verdifull lærdom og anvisning
på hvorledes kostholdet tilsjøs bør legges an. «Enklere kosthold og bort med sløsingen» er de krav som stilles.

Vår erfaring fra en lengere sjøreise med «Kosmos V» er at kostholdet der fullt ut tilfredsstiller moderne krav til sundt og godt
kosthold — rikelig i enhver henseende, uten at det kan sies at der sløses.  LES MER HER