Falck Jørgensen

I forrig gang leste vi om unggutten Alf som etter endt middelskoleeksamen dro til sjøs. Her følger et utdrag av annen del. Vi er kommet fram til 1898.

Etter noen uker hjemme gikk turen igjen til Stavanger, og gutten var glad over å se Rosenberg igjen, der den lå på havnen, oppusset og reparert og på rett kjøl. Nesten helt nytt mannskap var
påmønstret, således ny annenstyrmann og ny stuen. Som ny dekksgutt eller førstereisgutt var påmønstret en tidligere kontormann Tønnes, i 25-års alderen, like godmodig og snill som han var lang
og tynn. Storbrauteren Karl var ikke med nu, og det var gutten glad for. Den nye annenstyr-mann var eldre enn den tidliere, men også han var snill og godmodig. Gutten likte i det hele tatt den
nye besetningen. Det gikk nu mot vår og sommer, og en behagelig reise via Kjøbenhavn og hjemlig farvann i Østersjøen forestod.   LES MER HER