@førstereis

Vi kom fra hele landet, deriblant Bodø og distriktene rundt. Full av eventyrlyst valgte vi å reise til sjøs. Mange av oss var bare 15 år gammel, og hadde aldri tidligere vært lenger borte fra hjemmet enn noen få mil.

 I dag hadde det nesten vært på grensen til barnemishandling å tillate så unge å reise ut slik vi gjorde det, men for inntil bare 30 år siden så var dette normalt. Ingen så noe galt i det. I dag er aldersgrensen for å reise ut til sjøs i utenriksfart:18 år for gutter og 20 år for jenter.

Ironien i dette er at i dag er det så å si umulig for en ungdom på 18 år, som ikke har erfaring, å få jobb på en båt i utenriks langfart. Det er kommet inn andre nasjoners sjømenn som har fortrengt de norske. Bare noen ytterst få rederier tar i dag imot norske lærlinger i denne bransjen, hvor vi som 15 år gammel den gang, kunne velge og vrake hvilke båter vi ville jobbe på.

Det ser heller ikke ut til at dagens ungdom synes dette med sjølivet er noe særlig interessant. For de som vil prøve et maritimt yrke eller noe som er nært beslektet til dette, så er det på båter i offshore og på oljerigger det foregår i dag. Der havner mye bra ungdom.

«Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra Keiser Augustus………»
Kapteinen sto i sin beste gallauniform og leste juleevangeliet.

Vi var alle samlet i offisersmessen, bortsett fra de fem som hadde vakt på broen og i maskinrommet. De ville få avløsning senere slik at de også kunne spise middag og få delta i feiringen. En vellykket julefeiring var avhengig av at byssefolkene «sto på.» De hadde den tøffeste jobben. Men de kunne delta innimellom matlagingen og serveringen.

Read More