#Fredrikstad mekaniske verksted

Ved A/S Fredriksstad mek. Verksted ble det en dag i oktober foretatt navngivning av en 17 800 t. dw. bulkcarrier, som bygges for regning av rederiet Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo. Skipet ble døpt av frøken Susan Herlofson, som ga det navnet «BULK PIONEER». Skipet er en selvtrimmende en-keltdekker, spesialbygd for føring av bulk-laster. Skipet får høyeste klasse i Det Norske Veritas og tilfredsstiller Skipskontrollens fordringer og også 1960-Konvensjonen og St. Lawrence-, Panama- og Suez-kanalens bestemmelser for gjennomfart.
Read More

K G Meldahl

Få norske skipsverft har opplevd å få en av sine skipstyper så verdenskjent som Fredriksstad Mek. Verksted gjorde det med sine «kjelene på dekk»-skip i tiden fra 1934 til
1954. I dag er det ingen av disse skipene tilbake, og typen er i dagens skipsfartsmiljø vel nærmest helt glemt. Allikevel skal man ikke bla lenge i engelske «Ship Recogni-
tion»-bøker fra 60-årene, før man treffer på omtale og beskrivelse av denne type skip.

Skipstypen, verkstedet og konstruktøren er alle så interessante at de fortjener en
nærmere omtale og beskrivelse. Denne korte artikkelen er ikke ment som en fulisten-
dig historie, men mer som en kort innføring om denne typen, dens spesielle trekk,
verkstedet som leverte de skip som ble bygget og mannen bak typen som ble så vel-
kjent.    LES MER HER