#Gorrissen

Flott prestasjon av 21.700-tonneren ,”Bomi Hills”

Det 21.700 t.dw. store Kombinerte malm- og tankskipet «Bomi Hills» av Oslo har nylig satt to rekorder som har vakt betydelig oppmerksomhet i interesserte kretser. Skipet som går i malmfart mellom Afrika og USA har nemlig satt en losserekord i Baltimore som av eksperter også blir betegnet som verdensrekord. Dette er et nytt og meget interessant eksempel på den norske handels-
flåtes effektivitet, ikke minst når det gjelder denne farten og et skip av denne kombinerte typen.

Iflg. NHogsT lastet «Bomi Hills» malmen, 20.560 tonn, i Monrovia i løpet av 26 timer og 15 minutter. Malmen kom fra Bomi Hills-minene i Liberia og blev utlosset i Baltimore på den nesten utrolig korte tiden av bare 13 timer og 55 minutter. Skipet lå ved den nye Curtis Ore Pier tilhørende Baltimore and Ohio Railroad. Fra Baltimore gikk malmen i 329 jernbanevogner til Republic Steel
Corporations stålverker ji Ohio og Illinois. Malmen losses ved hjelp av to kraner festet på lossetårn. Disse kranene slipper malmen ned på et løpende beltesystem som bringer den til binger, der den automatisk blir veid og ført inn i jernbanevogner med en hastighet av en jernbanevogn hvert annet minutt.

«Bomi Hills» disponeres av Gorrissen & Klaveness, Oslo, og er bygd i England 1952. Fører er kaptein Ingv. Hegerberg.
1952: Skips A/S Orenor (Willy Gørrissen) Oslo – BOMI HILLS
1957: Skips A/S Orenor (Torvald Klaveness) Oslo – BOMI HILLS
1969: Tankore Corp., Monrovia – SANTONA
1971: Eckhardt & Co., Hamburg, Tyskland – SANTONA
1971: Solgt til Spania for opphugging. Ankom Santander den 20/10 under slep fra Amsterdam.
Kilde: Sjøhistorie.no / Sandefjord blad 1953