#Helgerød

Ikke mange vet at sakfører Falck Jørgensen på Helgerød begynte som sjømann på en gammel seilskute. Han var ute i et par år. Som gammel skrev han en beretning om sine mange opplevelser i disse årene. Vi gjengir her første del av hans memoarer. Han bruker ikke jeg-form.
Hele tiden skriver han «gutten» og «han» istedenfor jeg. Og hans hukommelse er imponerende!

Middelskoleeksamen og konfirmasjon i Namsos i 1897 var for ham den første korsvei i livet. Hva skulle han bli? Hvilken livsvei skulle han velge? Skulle han gå den teoretiske, som hans far, der var sogneprest, og som hans brødre hadde gått, eller skulle han velge den praktiske vei? Han var 16 år. Ikke mer
enn middels flink på skolen. Likte å arbeide ute, og hadde tid til alt, unntatt lesning. Noe særlig sportsinteressert var han heller ikke. Men i Namsos var der en gammel grønnmalt galeas, byens eneste seilskute.

LES MER HER