Ingvald

En av sjøens rabagaster på Reperbahn, Zillertal og Baltimore Street

Navn på personer og skip er anonymisert.

Anders Jahres rederi fra Sandefjord var en gang et stort rederi. Det hadde flere typer skip – som for eksempel tank, bil/bulk og OBO Carriers. Rederiet var populært blant sjøfolkene fordi man gjorde gode penger der. Man kunne jobbe overtid nesten så mye man ville. Filosofien var at den billigste måten å holde skipene i orden på, var ved hjelp av overtid. Kontroll av arbeid og hviletid var den gang helt fraværende fra myndighetenes side. I hvert fall merket ikke vi som mannskap noe til det. Kostholdet kunne være sånn forskjellig, men vi sultet aldri, og stuertene kunne overraske. Men rederiet hadde likevel det ryktet på seg at skipene var «kjipe.» Navnene begynte på J og sluttet med A. På grunn av det litt dårlige ryktet fant noen spøkefulle luringer på at rederiet hadde to skip som het Jaspinka og Jaspara.

Read More