#klaxon

Denne gangen skal vi lese om hvordan det er på en Ubåt, har skjeldent lest noe i fra denne type farkost.

«Klaxon, klaxon!» roper nestkommanderende ned gjennom tårnet. Han er vakthavende på ubåten «Kinn», en av de tyske ubåtene vi har overtatt etter krigen.
«Klaxon, klaxon!» blir det gjentatt fra ubåtens indre og samtidig høres to hese alarmsignaler. Dermed er de fleste av ubåtens 47 manns besetning i nesten
eksplosiv virksomhet rundt omkring i båten, med å dreie på utallige ratt, lese av alle slags visere, og melde observasjonene videre, samtidig som stadig
nye ordrer kommer og skal repeteres, utføres og meldes utført.  LES MER HER