Konflikt

Februar 1964: Partsforklaringer preget igår saken mellom Jahre og Winge
«Winge intet lovet og intet oppdrag gitt»
«Winge skal ha kommisjon – eller intet»

Agder lagmannsrett fortsatte i går sine forhandlinger i saken mellom firma Anders Jahre og
skipsmeglerfirmaet Winge & Co. Skipsreder Anders Jahre og skipsreder Jørgen Jahre på den ene
side og skipsmegler John Bugge, medinnehaver av Winge & Co. på den annen, avga partsforklaringer
— forklaringer som delvis sto i sterk strid med hverandre.

Saken ventes ikke avsluttet før ved ukens utgang. En rekke vitner skal avhøres før man kan ta fatt på prosedyren.

Read More