#krigsseilerne

1920 Aust

Historien om krigen på havet under den andre verdenskrigen er som et enormt puslespill som aldri vil bli lagt helt ferdig. Stadig dukker det opp nye brikker
— hendelser og skjebner som tidligere har vært ukjent. Det dreier seg da også om en krig spredt ut over alle verdenshav, og hvor det i mange tilfeller finnes
få eller ingen vitner til det som skjedde, annet enn de overlevendes beretninger.

Som krigsseiler mottar jeg selv fortsatt — mer enn 55 år etter krigen — jevnlig henvendelser og materiale som bidrar til å utdype og mangfoldiggjøre
kjennskapet til de mange ufattelige dramaer som utspilte seg på havet i denne tiden. En av de historier som i denne forbindelse har opptatt meg sterkt — og
hvor det aldri synes å bli satt punktum — er senkningen av den gamle norske steambåten Aust i det sørlige Atlanterhavet 3. april 1942 — for øvrig en
langfredag — og den skjebne som rammet en del mannskaper i kjølvannet av
denne hendelsen.

Når denne historien kom til å oppta meg spesielt, skyldes det at jeg tidligere
under krigen — om bord i M/S Norbryn — hadde seilt sammen med styrman-
nen på Aust, David Faye Knudsen, som kom til å stå sentralt i dette dramaet.

LES MER HER