#Kvarstadbåtene

Da Einar Sørensen kom spaserende inn på den norske legasjons flyktningkontor i Stockholm en julidag 1942, trodde funksjonærene de så et spøkelse. Einar Sørensen var en ung kristiansander som hadde arbeidet på skoleavdelingen der fra sommeren 1941 til innunder jul samme år. Da forsvant han til
Gøteborg. Han hørte til de «heldige» msom fikk hyre på kvarstadbåtene. Kvarstadbåtene var 10 norske skip som lå under svensk bevoktning i Göteborgs havn. LES MER HER