larship

Fortuna som EMS

Når jeg ( Vilhelm Møller ) av og til sitter og tenker tilbake på mine kamerater fra folkeskolen, da er det ofte jeg minnes Toralf Moe som bodde i Schrøders gate. Han var den første av mine kamerater som omkom ute, senere er det jo blitt nokså mange. Når jeg likevel husker Toralf bedre enn mange av de andre, er det kanskje fordi han var en av de siste sjøgutter fra Sandefjord som forliste med seilskute, nemlig fullriggeren «Fortuna». Det var i november 1927, den sesongen da så mange av våre hvalfangere opplevde havari og forlis.  LES MER HER

LONDON, 27. mars.

Et britisk laget helikopter, som vil bringe portugisiske
hvalfangere mange år foran sine konkurrenter og revolusjonere verdens å
fangstnæring, er underveis til Lisboa, efter hvad det erfares å Yeovil i Somerset. Helikopteret, som er av Sikorski-typen med typebetegnelsen Westland
S. 51, er spesielt konstruert for å finne hval og harpunere den. I stedet for å avfyre harpunene fra hvalbåtene, vil de bli sloppet ned fra helikopteret som bomber. På grunn av de forholdsvis store høyder som flyet kan nå, vil besetningen ha lettere for å finne hvalene enn utkikken i hvalbåtenes utkikkstønner. Kilde TB 1946
LES MER HER

— Stop litt, herr Davidsen, var det bare hval De jaget i disse fem år på New Founland?

Davidsen, som har arbeidet sig op i en viss uværsstemning ved tanken på det avskylige New Foundlandfelt, har vanskelig for å gli over i en blidere stemning, men omsider former leperne sig til et smil: — Nei, det var ikke bare hval, på New Foundland møtte jeg miss Florence De Grish Trinity. Ikke sånn å forstå at jeg jaget henne det hele gikk pent og pyntelig for sig, og hun blev da min hustru.

LES MER HER

Under skipets reise fra Japan til Perske Gulf i ballast den 28. juli tidlig om
morgenen hørtes ulyder fra toppen av hoedmotoren. Lyden ble lokalisert til sylin-
er 6, der det også kom røk ut fra flensen på ekshaustkanalen.

Omdreiningene ble redusert, men straks fler gikk alarm for brann i spylebeltet.
Hovedmotoren ble stoppet og dampslukning ble påsatt sylinderne 5, 6, 7 og 8 og
tørnemaskin ble satt inn.

Endel av spyleluftkanslen var rødglødende og det hørtes også kraftige smell
fra kanalen, ved undersøkelser viste det seg at 3/4” bolter I kanalflenser var røket.
Brannen ble hurtig slukket, men det var endel glødende oljerester som ble
slukket med pulver.

Ved demontering sv sekshaustventilen viste det seg at det var slått stykker ut
av ventiltallerkenen og disse hadde fart rundt I sylinderen og slått i stykker brenn-
stoffventilene, laget dype merker I sylinderforingen. stempelkrone og oppunder
dekselet.

Stempelet ble trukket, dvs. utskiftet, og det ble prøvet å trekke sylinderforin-
gen. Denne satt imidlertid helt fast på grunn av deformasjon i spylekassen. Re-
serve stempel, ventiler osv. ble innsatt og reisen ble fortsatt med redusert fart for
Singapore.

Efter konferanse med rederiet ankom THORSHOV Singapore den 31. juli. Her
ble arbeidet i maskinen gjenopptatt og ved nøye undersøkelser av maskinen vis-
te det seg at «A»-stativet mellom sylinder 6 og 7 var sprukket, de 17 mm tykke pla-
tene i spylebeltet var deformert, boltene inn til kjedekassen bøyd, spyleluftkanalen
sunket og bulet inn flere plasser.

Hele den aktre del av hovedmotoren måtte løftes og mellomlegg legges inn
mellom labber på kjelekapper og spylebeltet. Til denne jobben brukte vi to 90
tonns oijejekker.

Sprekken I «A»-stativet ble sveiset. men det ble ekstra arbeide med geideplanene
som var kommet ut av stilling og ikke hadde de nødvendige klaringer.

Efter endt arbeide ble maskinen prøvekjørt og alt virket bra. Men maskinhava-
rist hadde oppholdt skipet i tre uker på tross av at det ble arbeidet klokken rundt.
Havariet var et av de største maskinhavarier som var blitt reparert i Singapore.

E. H.