lokalhistorie

Lokalhistorie Sandefjord ( før 1900 tallet )

Nils fortalte at ved høyvannet om høsten kunde småguttene ro både med prammer
og Sjekter fra Grønli (Kleggelien het det dengang) forbi Breili og Hegna til Mefjor-
den. Og i byen kunde vannet i Hjertnesbekken, som den gang kaltes Søebergselven
(efter eieren av Hjertnes’ Hovedgård) gå helt opp til Hotel «Kong Carl». I min tid
kaltes den «Ruklebekken», så kjært barn har som bekjent mange navn. Ved vanlig
vannstand rodde fiskerne helt opp til Torvet og solgte fisken sin der. Fisken særlig
makrellen ble tatt i garn ved Huvik og ble solgt for 2 skilling (7 øre) stykket.

Husene i Strandveien (nederst i Thaulowsgt.) fikk jo alltid flomvannet innover sig.
Selv i min tid kunde vi gutter stake oss frem på flåter i denne gaten ved høyvanne.
Og ett år var det så ille at vannet stod er godt stykke over gulvet i første etasje, så
foreldrene måtte sette barna opp på kommuden om natten da det var på det høves-
te. En revy på et Losjemarked hadde en morsom vise om dette. men fullt så mor-
somt var det nok ikke for beboerne dernede. Tenk bare på opprenskningen og
rengjøringen hver gang. Det var ikke så sjelden dette hendte. selv om vannet ikke stod
like høyt hver gang.