#mtfrosta

Tankskipet “Frosta” av Bergen hadde amerikansk elvelos ombord
og ansees uten skyld i tragedien. Det norske tankskip “Frosta” på 36.000 tonn kolliderte med en fullastet ferje som går over Mississippi-elven, ca. 30 kilometer fra New Orleans i grålysningen 20.oktober kl.6.20 A.M. Tankskipet traff ferjen midtskips med sik en kraft at den kantret og dens last av folk og biler ble kastet ut i strømvirvlene.

Read More