Mui Finn

1948 Mui Heng

Rederisamarbeidet VS Henriksen & Sveen A/S ble opprettet i 1965 av Henriksens
Rederi A/S og Arne Sveens Rederi A/S, begge i Oslo. Sistnevnte eide og disponerte
fire mindre dampskip. nemlig Dukat, 2.500 t.dw., bygget i Langesund 1948, Mui
Heng, 2.570 t.d.w., bygget ved Nylands Verksted i Oslo 1948. Mui Finn, 2.500 t.dw. bygget i Langesund 1952 og Hock Lee, 2.800 t.dw., bygget i Langesund 1956.

LES MER HER