Mui Heng

Christian A. Hansen (1) Bakgrunn og tilblivelse
Rederisamarbeidet I/S Henriksen & Sveen A/S ble opprettet i 1965 av Henriksens Rederi A/S og Arne Sveens Rederi A/S, begge i Oslo. Sistnevnte eide og disponerte fire mindre dampskip, nemlig Dukat, 2.500 t.dw., bygget i Langesund 1948, Mui Heng, 2.570 t.d.w., bygget ved Nylands Verksted i Oslo 1948, Mui Finn, 2.500 t.dw., bygget i Langesund 1952 og Hock Lee, 2.800 t.dw., bygget i Langesund 1956.
Samtlige fire skip gikk i fart på Fjerne Østen, med norske offiserer og kinesisk mannskap. Dette var et kjent, og i mange år populært fartsområde for mindre, grunt-gående norske skip. Sveens Rederi var i sin tid grunnlagt og opparbeidet av sjøkaptein Arne Sveen som personlig var godt kjent i dette fartsområdet.
LES MER HER