#Norient Line

Et kortlivet motstykke til denne tendensen, Norient Line, ble iverksatt islutten av 1970-årene av et lite norsk shippingselskap, Steineger & Wiik A/S, som hittil hadde drevet teknisk-maritim konsulentvirksomhet. Norient Line ble ikke langvarig, men tiltaket bar preg av nytenkning, og med en mer solid kapitalbase hadde linjen kanskje fått et lenger livsløp.   LES MER HER