#Nybygg

Mandag den 29. januar 1951 gikk det hittil største norskbygde skip , 16 200 tonn, av stabelen ved Rosenberg. Kronprinsen, kronprinsessen og prinsesse Ragnhild var til stede ved anledningen.
Kronprinsesse Martha døpte skipet «Berge Bergesen». Vi henviser til vår midtside i nr. 6/7 1949, hvor vi omtaler moderniseringen og planene for storskipsbygging. Det står ennå to nye
16 000 tonnere på programmet ved Rosenberg og skip av samme størrelse og enda litt større er også bestilt ved andre norske verksteder. M/t «Berge Bergesen» er det største skip som er sjøsatt
her i landet.


Den -er bygd for Skipsaktieselskapet Snefonn, Stavanger. Største lengde er 159 meter, største bredde 20,6 meter. Maskineriet er anbrakt akterut og farten er beregnet til 13,7 knop. Skipet er
utstyrt med 24 lasteoljetanker på til-sammen 22 000 kubikkmeter. Skroget er i stor ut-strekning bygd opp seksjonsvis og det er i alt ut-ført ca. 75 000 meter sveis. Flere hundre røntgen-bilder
er tatt for å kontrollere sveisingens kvalitet. Skipet får en besetning på 45 mann. Vi ønsker rederiet tillykke med sitt nye skip som er en betydelig og prektig tilvekst til den norske handelsflåte.
Vi vil også få uttale vår honnør til Rosenberg mek. verksted — dets ledelse, arbeidere og funksjonærer — for innsatsen og det meget gode resultat som er nådd. Byggingen av M/t «Berge Bergesen»
betegner en ny landevinning for norsk skipsbyggingsindustri.
Kilde: Aktuell, Skipsbilde: Sjøh.no