Oil

Ny flott historie i fra Arne Ragnar Svendsen

I dag er det strenge lover i arbeidslivet angående helse, miljø og sikkerhet, med forskjellige former for kontroller fra myndighetenes side.

Da jeg begynte til sjøs i 1961 var kontrollen av dette som blir kalt for HMS (Helse, miljø og sikkerhet.) helt fraværende. I alle fall visste ikke vi som var underordnede mannskap på skipene noe om dette. Det var opp til hver enkelt kaptein og arbeidsleder om bord, å ivareta sikkerheten – hver på sin måte. Og da ble det som regel ikke rare greiene. Men selv om vi ikke var så veldig bevist på dette, så var det sjelden at det skjedde noen uhell. Vi fulgte «stylen» som var basert på århundrers erfaringer på havet.

Nå har jeg aldri sett noen statistikk over skadeomfanget på personell på skip – før og etter – at loven om HMS ble gjennomført, men det er vel ikke usannsynlig at sikkerheten på skip, og selvfølgelig alle arbeidsplasser har økt kraftig siden den gang.

 

Read More