olje

Ny flott historie i fra Arne Ragnar Svendsen

I dag er det strenge lover i arbeidslivet angående helse, miljø og sikkerhet, med forskjellige former for kontroller fra myndighetenes side.

Da jeg begynte til sjøs i 1961 var kontrollen av dette som blir kalt for HMS (Helse, miljø og sikkerhet.) helt fraværende. I alle fall visste ikke vi som var underordnede mannskap på skipene noe om dette. Det var opp til hver enkelt kaptein og arbeidsleder om bord, å ivareta sikkerheten – hver på sin måte. Og da ble det som regel ikke rare greiene. Men selv om vi ikke var så veldig bevist på dette, så var det sjelden at det skjedde noen uhell. Vi fulgte «stylen» som var basert på århundrers erfaringer på havet.

Nå har jeg aldri sett noen statistikk over skadeomfanget på personell på skip – før og etter – at loven om HMS ble gjennomført, men det er vel ikke usannsynlig at sikkerheten på skip, og selvfølgelig alle arbeidsplasser har økt kraftig siden den gang.

 

Read More

Etter utlossing I Willielmshaven 20. juli d.å. ble «Fernmount» over
levert til kjøper. Anavis Shipping Co. S.A.. Panama, og omdøpt til «Agni».

Da «Fernmount» ble overlevert fra Uddevallavarvet den 26. Januar
1961. var det et av datidens hurtigste tankskip. En fart på 17—18
knop var ikke noe usedvanlig for «Fernmount», som sjelden eller aldri
ble innhentet av andre skip.     LES MER HER

Verdens første tankskip barken Lindesnæs fra Tønsberg

Aftenposten kunne i 1862 bringe følgende melding
fra De forente stater: «Pennsylvanias steinkullolje
vil snart være et av vår industris og velstands vesentlige
elementer. Den har ennå neppe vært kjent i tre år. og alle-
rede truer den med nesten å fortrenge selve steinkullproduk-
sjonen. Følgende tallstørrelser vil best vise i hvilken grad
denne forretning er tiltatt. På Philadelphia og Eriebanen
ble i 1859 transportert 325 burrels. å 1860 21794 barrels og
i 1861 134927 barrels. Daglig åpnes nye branner. og pro-
duksjonen gjør forbausende og nesten utrolige framskritt.»
Oljen ble allemanns lys over hele verden. den avløste
stearinlys og animalsk olje til belysning. og det ble bruk
for den overalt. Til de flotteste og mest kunstferdige lam-
per. til lanterner og til de billigste lamper ute blant Østens
millioner ble det brukt olje.

LES MER HER