Onega

  Onega

Den 4. februar gikk lastebåten «Onega» av Kristiansund ned i Østersjøen med mann og mus. Dette forliset, som fremdeles er et
uløst mysterium, har avstedkommet en skandalebetonet avsløring av spesielle forhold hos rederen, Ole T. Flakke i Kristiansund.Både i norsk og svensk presse har utfallene mot Ole T. Flakke vært førstesidestoff i mange dager. Det faktum at han har spesialisert seg på gamle båter som andre rederier har funnet ulønnsomme å holde ved like og i drift, har ført til beskyldninger om like-
gyldighet for sjømenns liv og helse. Saken har ikke manglet dramatiské momenter.
LES MER HER