rederi

1974: «BRUNO» og «BENCOMO» trekker på årene og er i våre hovedruter fra Canary erstattet med ny tonnasje
til London og til Rotterdam. — Men hverken vi eller båtene synes det er riktig å legge inn årene.

Vi hadde tidligere alltid ekstra-båter til Engfand i toppsesongen, enten til London eller til Dover.
Det har vært et ekstra behov for seilinger til små engelske havner, for at eksportørene skal kunne ha mulighet
til å skipe overskudds-frukt utenom de regulære avgangene til hoved-havner, og en outsider har de
senere år losset i Newhaven på kysten mellom Southampton og Dover. De små båtene har hatt vanske-
ligheter med å holde ruten, og de har tildels ødelagt tormat-markedet i England.

LES MER HER

               Anders Jahre

Tekst: Peer Møller Sandefjords Avis. Februar 1970.
Da Anders Jahre ble utnevnt til århundrets sandefjording, var det for de aller fleste sandefjordinger et naturlig valg. Historien om hans vel 90 år lange liv inneholder en nesten uendelig rekke kapitler som har involvert tusener av mennesker. De aller fleste av dem har stått på lønningslista i en virksomhet der Jahre har trukket i trådene.
Svært mange er også blitt belønnet av donatoren Anders Jahre, ikke minst gjennom hans humanitære stiftelse. Til sammen utgjør de et stort antall mennesker som har hatt en relasjon til skipsrederen og forretningsmannen som er beæret med en *statue ved inngangen til byens rådhus.    LES MER HER