#Repebanen

Tønsberg Reperbane A/S har verdens lengste langbane i 1196 har den vokst til en kjempebedrift med hval-og er byens eldste industribedrift. Siden opprettelsen fangstnæringen som en av sine aller beste kunder.

Banerekord i Tønsberg

Tekst: Elfi Eriksen , Fotos: Aage Storløkken. Kilde Aktuell 1957

«Bruken av tauverk jevngammel med den menneskelige intelligens har en vitenskaps-mann sagt. I sjøfartsbyen Tønsberg, hvor reperbanen er byens eldste industribedrift, har tau-verket i hvert fall vært i bruk så lenge byen har eid ei skute, og skuter har det vært på reden i Tønsberg så lenge det har bodd mennesker i byen.
På havna under Slottsfjellet hvor hvalflåten blir utstyrt orn høsten med tauverk for formuer, har det engang Ligget stolte vikingskip, også med tauverk ombord i alle dimensjoner, fra solide trosser av bast til smekre liner av hamp. Og her har gjeve seilskuter ankret opp og blitt rigget av byens repslagere før de la ut på ferden til fremmede himmelstrøk.

Read More