#RossHead

Sandefjord-skipet “Ross Head” er hittil det eneste norske skip som har fraktet norsk råolje fra Ekofisk i Nordsjøen til raffinerier i Norge og andre europeiske land, Den første lasten gikk i slutter, av juli i fjor til Stockholm, men seinere er det blitt anløp av samtlige norske raffinerier. De tre øvrige skip som går under denne oljen, er utenlandske.

“Ross Head”, som eies av «A/S Rosshavet – A/S Vestfold er et: kombinert olje/ malmskip, på 87 300 t.d.w. Det er bygd i Italia i 1967 og har fått installert en del tilleggsutstyr for å kunne laste olje i åpen sjø. Oljen kommer om bord over bakken gjennom slange fra lastetank via en fortøyningsbøye to nautiske mil unna anlegget. Det tar et par dager å få full last under gode værforhold. Men når det blåser for mye, må skipet gå fra bøyen. Ellers kan man risikere at oljeslangen ryker.
– Vi har inntrykk av at folkene om bord nå har lært seg denne spesielle lasteteknikken. Det synes også som dette er en populær fart, blir det opplyst i rederiet.

– Besetningen har bl.a. en meget god kontakt med familien og hjemlandet. Når skipet ligger på Ekofisk, er det daglig helikopterforsendelse av brev og aviser. Fra Nordsjøen er det også god radio-telefon-kontakt med Norge. På grunn av de hyppige anløp av norske og andre havner i Europa, er det også gode muligheter for å ha familiemedlemmer med på kortere turer, heter det bl. a. gen presse-melding fra Norges Rederforbund.