#Sandar

(Kilde: O.A.Hoffstad i «Norges Handel, Sjøfart og Industri» ved Einar Brun) I 1926 overtok Virik ledelsen av et rederi, Dampskipsaksjeselskapet KAP som ble startet i Sandefjord i 1916. Dette selskap hadde drevet dette rederiet i disse Jo årene med vekslende resultat, men ble etter hvert så dårlig
ledet at aksjonærene var meget misfornøyde og ønsket en. ny disponent.

Det var da Haldor Virik kom inn i bildet. Han var på dette tidspunkt 46 år og en meget kjent forretningsmann i byen, helt siden 1910. Dessuten var han meget velstående og hadde på denne tiden betydelig ledig kapital etter at han en tid hadde vært litt passiv i forretningslivet p.g.a deltagelse i politikken. (Han satt i Sandar Herredsstyre fra 1920 og var også på Stortinget i årene 1921-24.)

Men nå var han innstilt på å gå aktivt inn for shipping igjen. Virik aksepterte tilbudet til KAP og overtok samtidig en stor aksjepost. Ved den avgjørende generalforsamling ble han enstemmig valgt til ny disponent. Senere ble hele det gamle styret og representantskap kastet.

Virik ble enestyrer og fikk et representantskap på tre medlemmer; direktør Ole Aanderud Larsen (formann), høyesterettsadvokat P. Irgens Odberg og ordfører O. A. Hoffstad. Kontorene til KAP hadde hittil vært øverst i Storgaten. Nå flyttet Virik kontorene hjem til seg på hans store eiendom Aasly, i en sidebygning her.

(Anders Jahres Rederi overtok lokalene i Storgaten og holdt til her helt frem til de
flyttet til «Hvalfangstens Hus» i 1959.) Virik overtok personalet til KAP, bl.a. kontorsjefen, Georg Moe. Men nå ble den unge Einar Brun ansatt som bokholder. Da Virik overtok selskapet, besto tonnasjen av følgende kullfyrte dampskip: KAPLANA på 3000 tonn d.w., samt KAPLANO, KAPOLNA og KAPAKIKA,
alle på 2400 tonn d.w.

Virik solgte nå etterhvert de gamle dampskipene og kontraherte et 12.000 tonns tankskip ved Burmeister er Wain i Kjøbenhavn, et skip med dieselmotorer og moderne hjelpemaskineri. Dette skip ble Sandefjords første motorskip og ble sjøsatt i 1928 og fikk da navnet SANDAR, et navn som kom til å gå igjen i rederiet flere ganger.

Haldor Virik Rederi — Larship