#sevilla

Trygve var bare 16 år gammel da han reiste ut på hvalfangst, og jeg visste at det hadde vært en hard vinter i et hardt miljø. Hva tenkte Martha da hun så gutten sin av sted? Jeg vet ikke, men midt i nøden var hun kanskje glad for at han fikk et arbeid. En kveld Trygve og jeg satt og snakket sammen, ba jeg ham fortelle litt om den vinteren han var på hvalfangst på den sydlige halvkulen. Trygve er nøktern, han er ikke den typen som dramatiserer, men den kvelden merket jeg at hans egen beretning beveget ham. Månedene der ute på hvalfeltet rykket så nær, og et par ganger måtte han stoppe før han kunne fortelle videre. Jeg vil forsøke å gjengi litt av hva han fortalte meg den kvelden. «En lys morgen på ettersommeren i 1926 sto jeg sammen med mange andre på en lashepram som la ut fra brygga i Tønsberg, og vi hadde kurs for Salvesens kokeri «Sevilla» som lå på Husøyflaket.

Read More