#shipaccident

Vi var kommet ut i november og nærmet oss en etterlengtet ende på reparasjonsarbeidene, da jeg en dag fikk en telefon fra skipsreder Felix H. Tschudi med spørsmål om jeg var villig til å reise til Puerto la Cruz i Venezuela for å overta rederiets M/T Basilea, som hadde hatt en kraftig eksplosjon ilastetankene under lasting av råolje. Kapteinen var skadet og lå på hospital, og på grunn av dårlig kommunikasjon hadde man sparsomme opplysninger om både mannskapets og skipets tilstand. Det var således om å gjøre å komme avsted så fort som overhodet mulig. Det var nokså selvfølgelig at jeg uten videre aksepterte denne oppgaven, som imidlertid viste seg å bli litt av en utfordring.  LES MER HER