#sigurdherlofson

Ved A/S Fredriksstad mek. Verksted ble det en dag i oktober foretatt
navngivning av en 17800 t. dw. bulkcarrier, som bygges for regning
av rederiet Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo.

Skipet ble døpt av frøken Susan Herlofson, som ga det navnet «BULK PIONEER».
Skipet er en selvtrimmende enkeltdekker, spesialbygd for føring av bulk-laster.
Skipet får høyeste klasse i Det Norske Veritas og tilfredsstiller Skipskontrollens
fordringer og også 1960-Konvensjonen og St. Lawrence-,Panama- og Suez-kanalens bestemmelser for gjennomfart.

Innredningen har plass for en besetning på 41 mann, dertil kommer 2
passasjerlugarer for til sammen 3personer. Innredningen er utført i alt-
overveiende del av brannhemmende materialer, sponplater belagt med
plastlam. Skroget er helsveiset.

Hovedmotoren er en 6-sylindret, overladet, 2-takt FMV-GV dieselmo-
tor på 7500 BHK ved 112 omdr./min. Den er arrangert for tungoljedrift og
manøvreres fra nedre plattformdekk, hvor også de meget komplette kontrollinstrumenter
er plassert.

Der er 3 stk. 5-sylindrede, 4-takt mhjelpemotorer, som hver driver en generator på 355 KVA
440 volt 60 per.
Damp til oppvarmingsformål fåes fra en ekshaustkjel og en oljefyrt donkeykjel.Ferskvann produseres i en ferskvannsgenerator som utnytter spillvarmen i kjølevannet.
Samtlige hjelpemaskiner er elektrisk: drevne.

M/S «BULK PIONEER» vil bli ført av kaptein Paul Børresen med W. Nystrand som maskinsjef.
Kilde: Aktuell