#sildefiske

«Bidevind» har fisket godt
Båten til Sandefjord å april


M/S «Bidevind» er på 250 tonn dw. Båten er bygget som snurper og utstyrt med alle moderne hjelpemidler. Gjennomsnittshastigheten ligger på ca. 10 knop. Bildet er tatt under en prøvetur til Fredrikshavn.

Atter en gang har vi hatt et rekordartet storsildfiske. Fra første dag gikk en jevn strøm av fullastede båter til mottagerstasjonene, og så store sildemengder ble trukket opp at fisket måtte avblåses fordi fabrikker og landstasjoner ikke klarte å «fordøye» de store kvanta.

Read More


Kilde: Sandefjords Blad