#skipsavis


I mellomkrigstidens Norge var det vel knapt den organisasjon hvor ikke
lagavisen utgjorde et fast innslag i møtevirksomheten. Først og fremst var den
et ledd i underholdningen, og redaktørjobben gikk gjerne på omgang.
Tradisjonen dukket også opp igjen etter krigen, men måtte etter hvert gi tapt
i konkurransen med andre og mer avanserte underholdningsinnslag. Det skal
imidlertid ikke forsverges at det ennå finnes et eller annet eksemplar av arten.
LES MER HER