#Skipsulykke

Hele besetningen reddet

Tijuca

Oslo, 16. nov.
Tåken lå tykk over Oslofjorden natt og i dag og det er kommet meldinger om en rekke mindre grunnstøtninger. Ved 14-tiden i dag inntraff en alvorlig kollisjon i Oslofjorden mellom Spro og Langåra. Wilhelmsens 8000 tonner M.s «Tijuca» kolliderte da med 130 tonneren «Gyldenløve 1» tilhørende A/S Gyldenløve, Drammen. «Gyldenløve 1» sank på kort tid, men den ni manns store besetning ble reddet,

Gyldenløve I

Disponent Gunnar Simensen i A/S Gyldenløve forteller på henvenden fra vår avis at såvel kapteinen, Thomas Ellingsen, som rormannen sto i styrehuset da kollisjonen inntraff. Man hadde nettopp passert to andre båter og man hadde utkikk på bakken og gikk med sakte fart. «Gyldenløve 1» var nå vei til Drammen og lasten besto av stykkgods og forskjellige industrivarer. Etter kollisjonen ble tre mann av besetningen tatt opp av «Tijuca» mens de øvrige seks ble reddet av fjordbåten «Drøbak».

Skippinspektør Arthur Tidemann i Wilhelmsens rederi opplyser at «Tijuca» var på vei til Oslo fra India, Sist» anløpssted var København. Skadene på «Tijuca» er minimale.
Kilde:SB 1950

Tre sandefjordinger, 2. maskinist Henry Ranvik, 3. maskinist Jacob Amundsen cg motormann Reidar Olsen omkom under torpederingen eller
blev savnet med babords livbåt da m/t«Ferncastle» under krigen blev senket i juni 1943, tusen mil vest av Australia. Om senkningen og aller mest om styrbord livbåts lange reise frem til land med et sølvur som eneste navigasjonsinstrument, forteller Oddm, Ljone i «Kaptein Toralf b Andersen og hans menn» (J. W. Eides Forlag). Boken er skrevet i samarbeid med kapteinen som nu er 53 år og bor på Nøtterøy. Blant de overlevende, som greidde å gjennomføre den lange livbåtturen var flere
vestfoldinger.  LES MER HER